La hist?ria i l'equilibri de cr?dit renovable per a l'examen de la hipoteca afectar??

Hist?ria i el saldo del cr?dit que gira ha estat la de donar tant "bona influ?ncia, mala influ?ncia" per a l'examen de la hipoteca. Per exemple, tot i fer servir el cr?dit renovable, si vost? paga la quantitat que es determina cada mes correctament, es pot determinar que "no hi ha un historial de pagament."

 

 

[PC] 10 o m?s tipus d'examen de la hipoteca ser? rebuda a granel. Hi ha una idea aviat per demanar-los que revisin abans de patir. [/ Pc] [NOPC] ser? rebut 10 o m?s tipus d'examen hipoteca a granel. Hi ha una idea aviat per demanar-los que revisin abans de patir. [/ NOPC] [su_spacer size = "50"] _ x000D_
, per?, i encara estan en endarreriments i endarreriments es van registrar, de la qualitat de cr?dit individual es reduir? significativament. A m?s, en l'estat encara hi ha una gran quantitat d'equilibri, seria una alta possibilitat que es considera que la "capacitat de pagament ?s pobre." Per tant, aquells que volen utilitzar la hipoteca, ?s important que es redueix l'equilibri tant com sigui possible en l'aplicaci? de l'etapa.

 

espec?ficament no sempre pensen d'aquesta manera en la qual totes les institucions financeres
qualsevol examen es porta a terme, per? ser? l'?nic material de refer?ncia, principalment coeficient de servei ", la relaci? pr?stec-valor en l'examen de la hipoteca "vost? ha de determinar la seva capacitat per pagar. relaci? de Devoluci? de "pagaments anuals ÷ ingressos anuals (incloent IVA)", pr?stec-valor relacions es calculen per la f?rmula de "preus de l'habitatge pr?stec quantitat ÷ (incloent pagament)", la relaci? de la devoluci? com un de la directriu ?s "menys de 0,25", la relaci? pr?stec a valor ha estat el carrer f?cil l'examen si ?s "inferior a 0,8".

 

girant historial de cr?dit i el saldo ?s influir, que ser? el "any d'amortitzaci?" en aquestes f?rmules. Es requereix una atenci? especial, ja que, encara que el saldo de cr?dit renovable ?s de $ 0,00, ?s que un ter? del l?mit de cr?dit s'afegeix a la quantitat de pagament anual. La gent que hi ha una hist?ria i l'equilibri de cr?dit renovable calcula el percentatge d'amortitzaci? de la f?rmula anterior, 0. Anem a assegurar-nos que no sigui superior a 25. Com ha mesura

 

? Pel que fa a la targeta de pagament
ja s'ha completat, considerarem que la cancel?laci? abans de l'examen hipoteca. Mitjan?ant la reducci? de la targeta en el contracte, pot reduir els pagaments anuals per aquesta quantitat.

 

No obstant aix?, la targeta on hi ha un equilibri en aquesta etapa, vost? no ser? capa? de batre fins i tot aplicar. Si hi ha una targeta que "pot pagar una mica m?s", poseu el per?ode fins a l'amortitzaci? ?s completa, fins i tot despr?s de cancel?lar despr?s que el pagament fos perqu? demanar una hipoteca, no ser? considerat com un dels mitjans.

 

equilibri al final de
cr?dit rotatori ?s important ?s que es redueix a causa de que, en la mesura del possible es determina que la "deute". No nom?s la carcassa, en el cas d'un pr?stec per pagar a llarg termini, com ara autom?bils, vaig a afectar el deute no ?s una mica d'examen. En primer lloc, per al c?lcul dels coeficients de relaci? d'amortitzaci?, pr?stec-a-valor, sempre que m?s d'una mesura que es va introduir en l'anterior, anem a pensar en algun tipus de mesures.

 

[PC] 10 o m?s tipus d'examen de la hipoteca ser? rebuda a granel. Hi ha una idea aviat per demanar-los que revisin abans de patir. [/ Pc] [NOPC] ser? rebut 10 o m?s tipus d'examen hipoteca a granel. Hi ha una idea aviat per demanar-los que revisin abans de patir. [/ NOPC] [su_spacer size = "100"] _ x000D_
[PC] seran rebudes 10 o m?s tipus d'examen hipoteca a granel. Hi ha una idea aviat per demanar-los que revisin abans de patir. [/ Pc] [NOPC] ser? rebut 10 o m?s tipus d'examen hipoteca a granel. Hi ha una idea aviat per demanar-los que revisin abans de patir. [/ NOPC] [mida su_spacer = "100"] ]

 

[PC] 10 o m?s tipus d'examen de la hipoteca ser? rebuda a granel. Hi ha una idea aviat per demanar-los que revisin abans de patir. [/ Pc] [NOPC] ser? rebut 10 o m?s tipus d'examen hipoteca a granel. Hi ha una idea aviat per demanar-los que revisin abans de patir. [/ NOPC] [mida su_spacer = "100"] ]

 

[PC] 10 o m?s tipus d'examen de la hipoteca ser? rebuda a granel. Hi ha una idea aviat per demanar-los que revisin abans de patir. [/ Pc] [NOPC] ser? rebut 10 o m?s tipus d'examen hipoteca a granel. Hi ha una idea aviat per demanar-los que revisin abans de patir. [/ NOPC] [mida su_spacer = "100"]