Acte ribonucleic A | avantatges i desavantatges

El "cr?dit girat?ria autom?tica", que gira autom?ticament el cr?dit total del saldo disponible a la targeta, ?s el servei que permet el pagament de mensual en gaireb? una base de l?nia recta. Quan s'utilitza el cr?dit girat?ria autom?tica, fins i tot si les compres del pagament ?nic a la botiga i la botiga de xarxa, es canviar? al cr?dit rotatori en absolut en el moment de la facturaci? autom?tica.

 

no el servei es pot veure en totes les institucions financeres, per? molts de la companyia financera del consumidor i de la targeta de cr?dit, ofereix un servei similar. Si voleu utilitzar el cr?dit girat?ria autom?tica ?s, anem a veure la informaci? de cada instituci? financera abans d'aplicar.

 

al cr?dit girat?ria autom?tica dels beneficis

 

 

de cr?dit girat?ria autom?tica, a causa de que la quantitat mensual de la factura ?s substancialment constant, hi ha l'avantatge com ara "f?cil de configurar un pla de pagament." Tamb? el proper mes de l'import de la factura si ens fixem en l'especificaci? es pot predir, que estar? disponible a un addicional, tamb? ?s f?cil predir el pagament fora de temps espec?fic.

 

Tamb?, els termes "f?cils de reduir la c?rrega de la quota mensual", ser? citat com beneficis. En comparaci? amb tals pagament ?nic i el pagament de 2 vegades, fins i tot si la compra de dif?cil creixent c?rrega mensual, seria f?cil per protegir el pla de pagament establert per endavant.

 

refer?ncia | desavantatges
cr?dit girat?ria autom?tica de cr?dit rotatori de beneficis

 

desavantatge de cr?dit girat?ria autom?tica ?s el m?s alt ?s el nombre de vegades d'?s augmenta, "un punt que ?s dif?cil captar el saldo actual". Quan s'utilitza la targeta, a m?s, sempre que la quantitat de pagament mensual no superi la nova despesa, no ser? el pr?xim mes que el saldo es redueix.

 

Per exemple, tot i que pagat 5.000 iens cada mes, a la targeta 5, Quan el resultat en el comercial de m?s de 000 iens, passat per sempre, fins i tot si el reemborsament caur? en la situaci?, com ara no acabar.

 

A m?s, el cr?dit renovable pren una quota de tipus d'inter?s per defecte es carregar? que es va afegir al director pagament mensual. Des de la comissi? tamb? augmenta en la mateixa quantitat, m?s l'equilibri, haur? de prestar atenci? a aquest punt.

 

refer?ncia | dem?rit

 

de cr?dit girat?ria autom?tica de cr?dit rotatori Com aprofitar?
En moltes de les empreses de finan?ament al consum i targetes de cr?dit, aix? com havia estat establert al cr?dit d'auto-giratori, s'ha convertit en un sistema que es pot pagar pel sol?licitant. Per tant, un cop heu escoltat per comprovar l'especificaci?, "?s dif?cil de pagar restes d'ara", tingui en compte de pagar la quantitat establerta de diners alhora.

 

A m?s, tamb? ?s important fer un pla de pagament, tamb? ser? important fer un pla d'?s de la targeta ?s un cr?dit rotatori. Si aix? ho decideix la restricci? de la quantitat d'?s dels diners al seu compte, estar? reduint la possibilitat que el per?ode d'amortitzaci? perllonga en va. Per aquesta ra?, sempre Familiaritzar-se amb l'?s d'aquests especificacions, considerar la despesa mensual, que es redueixin de manera constant el director.