targeta de cr?dit renovable de la ciutat | com ara comissi? de c?lcul de la taxa d'inter?s, els detalls del servei

Quan s'utilitza la Targeta Citi ?s, dins l'?mbit de la "ribonucleic comercial marc disponible", es pot seleccionar un cr?dit rotatori. Disponible marc est? determinat per la fase d'examen a realitzar en el moment de contractes de targeta, en alguns casos tamb? hi ha un cas en el qual s'estableix el m?nim de diners que el marc disponible de la targeta. Si es troba dins el marc disponible, ?s possible seleccionar un cr?dit rotatori a la botiga.

 

A m?s, la targeta de la ciutat ha dos tipus de servei de "tot el que gira des ribonucleic-despr?s". "Qualsevol cosa ribonucleic" ?s a dir, encara que no s'especifica una mol?stia cr?dit que gira a la botiga, ?s un servei, com ara el pagament es realitza en el cr?dit renovable. Si s'especifica un pagament ?nic o en quotes, per tal d'assegurar-se que ?s per a ser reclamats com a cr?dit rotatiu, en el moment de l'?s que anem a anar amb compte.

 

"que gira m?s endavant" ?s, fins i tot si s'especifica una quantitat a preu fet o de les quotes, ?s un servei que pot canviar el m?tode de pagament al cr?dit renovable m?s tard. Aquest servei, per prescindir del procediment al tel?fon o Internet, es pot utilitzar.

 

refer?ncia | ribonucleic La tarda | Per al m?tode d'amortitzaci?
reemborsament de cr?dit renovable dels avantatges i desavantatges de targetes

 

City, s'ha dividit en dos "curs variable en l?nia recta suposat Flex". En la l?nia recta per descomptat, es pot determinar l'import de la devoluci? de la mensual en el rang de 10.000 iens a 50.000 iens (10.000 iens). No obstant aix?, si el ribonucleic comercial marc disponible ?s m?s de 500.000 iens, que estar? en el rang de 20.000 iens a 50.000 iens. En

 

curs variable de la flexi?, l'import de la devoluci? de la mensual es determina pel saldo disponible de la data l?mit. No obstant aix?, si hi ha m?s de compres marc disponible, ja que ?s necessari per pagar l'exc?s alhora en el mes que ve, tindrem cura.

 

comissi? de cr?dit rotatiu de la comissi? de la taxa d'inter?s de targetes de cr?dit ciutat girant
City targetes variaran depenent del tipus i per?ode d'?s de la targeta. En concret, la Ciutat taxa real anual de les recompenses de la targeta de la ciutat de devoluci? d'efectiu de targetes de targetes de Ciutat Elite "de 13,2-18,0 per cent (admissi? durant el principi de 15,0 per cent procedeix)", "15,0 per cent" a la targeta clara la ciutat, i en l'altra targeta "de 12,0-18,0 per cent." ser?. quota de la taxa d'inter?s

 

, per? el calcula la "quantitat d'?s dels diners × taxa anual real", diferents taxes de taxes d'inter?s per venir penjant pel per?ode d'amortitzaci?. Per exemple, en el cas de la targeta Ciutat Esborrar, en el cas dels terminis d'amortitzaci? ?s d'un any, per? hi ha en joc ?s el 15,0% de la comissi? de la taxa d'inter?s d'una taxa anual, en el cas de reemborsament en sis mesos ser? del 7,5 per cent de la mitjana. En altres paraules, com m?s curt ?s el per?ode d'amortitzaci?, taxa de taxa d'inter?s a pagar ?s ser petita.

 

refer?ncia | inter?s general (comissi?) de cr?dit renovable, les taxes d'inter?s