targeta de cr?dit renovable USC | com ara comissi? de c?lcul de la taxa d'inter?s, els detalls del servei

Les principals caracter?stiques de la targeta de cr?dit renovable de UCS ?s que el servei anomenat "ribonucleic tard" est? disponible. En aquest servei, encara que la soluci? mitjan?ant la selecci? de la "suma global" i "quotes" en el moment de la compra de b?ns i serveis, es pot canviar al cr?dit renovable m?s endavant si cal. D'altra banda, ?s possible canviar f?cilment l'Internet o per tel?fon, no es requerir? cap procediment tedi?s.

 

Tamb?, si s'ha registrat amb antelaci?, tot el pagament es fa al cr?dit rotatori "Declaraci? ribonucleic" tamb? ?s un dels serveis. Mitjan?ant l'?s d'aquest servei, es pot evitar haver d'especificar "en el cr?dit rotatori" en el moment de cadascuna de les compres. No obstant aix?, fins i tot quan se li va dir que "en el pagament ?nic" en el moment del pagament en m?s de venda lliure, de fet, perqu? aix? seria pagar amb cr?dit rotatiu, anem a prestar atenci? a aquest punt.

 

m?s, la targeta UCS i hi ha una targeta de "cr?dit renovable ?nica", aquesta targeta poden rebre el mateix servei que la "Declaraci? ribonucleic".

 

en el qual gira pla de pagament amb targeta de cr?dit
UCS del curs est?ndard i evoluci? a llarg termini, a partir de dos tipus de "curs est?ndard i l'evoluci? a llarg termini", es pot triar el pla de pagament. Si el saldo disponible a la data l?mit ?s inferior o igual a 100.000 iens, en el curs est?ndard de 5.000 iens per mes, en el curs a llarg termini de 3.000 iens per mes ser? pagat.
A m?s, mitjan?ant la utilitzaci? del saldo a la data l?mit, l'import de la devoluci? de cada curs ?s diferent. Per tant, no nom?s el pla de pagament que va triar en el moment de l'aplicaci?, ?s important utilitzar, mentre que sempre estigui al corrent del saldo disponible del mes.
La quantitat del pagament de diners, ja que tamb? inclou taxes, aix? com a principal, no ser? necessari encarregar per separat.

 

comercial que gira taxes de cr?dit de la targeta UCS girat?ria comissi? de la taxa d'inter?s de cr?dit i el m?tode de c?lcul de targetes
UCS de la "taxa anual substancial de 15. 0 per cent ". Aquest ser? la mitjana de les xifres com la taxa anual de cr?dit renovable.

 

per exemple, per a la compra de productes de 10.000 iens en cr?dit renovable de la targeta de UCS, quantitat total del pagament de la caixa per pagar-despr?s d'un mes ser? "10.000 iens × 1,25% (taxa d'inter?s d'1 mes) = 10.125 iens". En altres paraules, es pot veure que ve en joc ?s la quota de la taxa d'inter?s de 125 iens. Per la quantitat de pagament mensual de diners no est? dedicat a tota la directora, en el moment del seu ?s confirmem fermament la situaci? mensual d'amortitzaci?.

 

refer?ncia | m?tode de c?lcul de cr?dit rotatori, al lloc web de la simulaci? de la targeta

 

UCS, mitjan?ant el "carret de la simulaci? d'amortitzaci? ribonucleic", es pot calcular f?cilment les tarifes de taxes d'inter?s. Si voleu fer un pla de pagament m?s espec?fica, ?s possible que vulgueu tals simulaci? tamb? tractar d'utilitzar activament.