Credyd cylchol wedi mabwysiadu system i barhau i dalu swm penodol eich bod yn nodi bob mis, yn hytrach na thalu am eitemau unigol fel rhandaliadau, bob mis am y swm cyfan o arian a ddefnyddiwyd i ddef...

Mae'r cerdyn credyd, mae fis nesaf cyfandaliad neu randaliadau, megis credyd cylchol gyda rhai o'r dulliau talu, ond, rhandaliad a'r credyd cylchol yn cymryd diddordeb gyfradd llog. Fel yn cael ei gry...

Mae'r credyd troi, a elwir yn enw swyddogol yw cylchdroi, yn air sy'n golygu talu o dro i dro. Yn gyffredinol, mae i fod i dalu'r swm sy'n cael ei bennu i fis, hyd yn oed os prynu nwyddau drud, yn sys...

Mae'r credyd troi ceir yn fantais fawr. Gan y bydd y rhandaliadau yn gosod y cynllun talu yn unigol, y mwyaf y swm o siopa, ond byddwch yn taliadau misol yn llawer mwy, y ffaith fod oherwydd ei fod yn...