ffordd posibl yn y dull talu a'r newid cwrs y credyd cylchol? Gweithdrefn?

"Ond roedd yn hael i sefydlu swm talu credyd cylchol, ychydig troi difrifol i gael ..."
"Nawr ein bod wedi lleihau cydbwysedd credyd cylchol, byddem yn hoffi i ad-dalu gydag ychydig o ystafell yn y dyfodol."

 

a Os ydych yn teimlo'n bydd yn aml. Yn ogystal, er mwyn ad-dalu yn gynnar hyd yn oed ychydig yn, rwy'n credu mewn rhai pobl i gredu bod "Rwyf am i gynyddu'r taliad misol (i'w ad-dalu)."

 

bobl o'r fath, gadewch i ni ystyried newid o ddulliau talu a chyrsiau. Hyd yn oed os ad-daliad y cerdyn yn y canol, gan berfformio y weithdrefn yn y drefn gywir, gallwch newid y dull talu a chyrsiau.

 

Fodd bynnag, os ydych am newid cyn y dyddiad talu nesaf, dylech fod yn ymwybodol o'r "dyddiad" bod pob sefydliad ariannol wedi cael ei osod. Hyd yn oed wrth i mi gamu ar y weithdrefn gywir, os yw'r dyddiad cau wedi mynd heibio, ni fydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn y taliad nesaf. Felly, os ydych am newid y dull talu ac mae'r cwrs yn, Gadewch i ni ddechrau drwy edrych ar y dyddiad dod i ben pob sefydliad ariannol.

 

weithdrefn benodol ar gyfer newid y drefn? Gall dulliau talu

 

 

a chymhwyso'r newidiadau cwrs yn cael ei wneud dros y ff?n neu ar y Rhyngrwyd. Fodd bynnag, gan fod angen yr wybodaeth bersonol yn y weithdrefn, gadewch i ni baratoi, megis manyleb a chontractau mewn llaw.

 

am gyfarwyddiadau penodol ar y Rhyngrwyd, gallwch weld y gwahaniaeth ychydig gan sefydliad ariannol. Os nad ydych yn gwybod sut i wneud hyn, mae hefyd yn un o'r dulliau i ddewis y ff?n y gellir eu gofyn yn uniongyrchol i'r staff.

 

Yn ogystal, o ran ad-dalu credyd cylchol, A yw'n gallu ymdopi ?'r un drefn. Yn dibynnu ar y sefydliadau ariannol, oherwydd mae hefyd yn bethau y gellir eu had-dalu ar yr un diwrnod o'r ATM clymu i fyny, efallai y bydd yn flaenorol wedi cadarnhau.

 

Cysylltiedig | cylchdroi yn unig cerdyn credyd
gysylltiedig credyd | i wneud cerdyn credyd
gerdyn newydd gyda swyddogaeth credyd cylchol Mae pobl sy'n cael eu hystyried yn bilidowcar, cyfeiriwch at y dudalen uchod.

 

Yn
cylchol balans credyd ceir hefyd gerdyn a all fod yn newid y rhandaliad o credyd cylchdro, gan fod y cydbwysedd cyn belled ?'u bod yn parhau i ddefnyddio nid yw'n dod yn $ 0.00, dylech weld llawer o bobl yn teimlo pryder i ddyfodol y cynllun ad-dalu. O'r fath yw person yn, yn ystyried bod y newid o'r credyd cylchol mewn rhandaliadau.

 

, fodd bynnag, yn golygu y gellir eu newid o ganol i'r rhandaliadau ar yr holl gardiau. Felly, mewn achos o dderbyn benthyciad gan y cyllid defnyddwyr a chwmn?au cherdyn credyd, am yr hyn y gellir ei newid i unrhyw ddull talu a chwrs ar y ffordd, mae'n bwysig i wirio ymlaen llaw.

 

hefyd yn gwneud cynllun ad-dalu cwmni cyntaf, nid wyf yn gwybod pryd y gwyriad yn digwydd yn y cynllun ad-dalu, fel traul sydyn. perygl o'r fath tybir, yn ?l pob tebyg mae'n ddymunol i ddewis sefydliad ariannol, fel y gall ymateb i'r ad-daliad hyd yn oed os dadleoli'n digwydd yn y cynllun ad-dalu.