Anfanteision credyd cylchdro

Mae'r cerdyn credyd, mae fis nesaf cyfandaliad neu randaliadau, megis credyd cylchol gyda rhai o'r dulliau talu, ond, rhandaliad a'r credyd cylchol yn cymryd diddordeb gyfradd llog. Fel yn cael ei grybwyll fel anfanteision credyd cylchol, efallai y byddwch yn bod budd gyfradd llog uchel.

 

Nid yw cyfraddau llog uwch na'r caching

 

 

credyd cylchol yn destun, megis y Benthyca Arian Cyfraith Busnes a'r Gyfraith Cyfradd Llog Cyfyngu. Mae wedi cael ei sefydlu gan hunanreoleiddio gan y Gymdeithas Credyd. Dyma'r Gyfraith Buddsoddi i fod yn sail gyfreithiol. Mae'r ddarpariaeth hon yn y gyfradd llog yn 20% neu lai, troi credyd wedi llog cyfradd llog yn cael ei bennu o fewn y terfyn hwn. 15% o'r gyfradd llog yn aml mewn credyd cylchdro yw, er enghraifft, yn gymhariaeth o'r fath pan fydd y set caching uchel o lai na 200,000 \.

 

Yn y benthyciad cerdyn, megis cyfraddau llog banc yn cael eu gosod i fod yn is, y gyfradd llog yn y ddyled ganlynol o 1 filiwn o \ o 12.6% 14. 6%, wedi dod yn lleoliad is na'r gyfradd llog y diddordeb sydd wedi ei ddefnyddio yn troi credyd. Gan gwmni credyd, credyd cylchol wedi dod yn fecanwaith sy'n gallu gwneud y mwyaf o incwm llog gan y defnyddiwr, y gorchymyn, fel yn y teledu y CM, wedi bod yn canu y cyfleustra, nid propaganda a atodol i fudd-daliadau o'r fath chi.
megis
caching a chyllid defnyddwyr, mae yna hefyd bod gennych broblem gymdeithasol yn y 1990au, ond mae gennym lawer o bobl sydd ? delwedd negyddol, mae gennych fwy o credyd cylchol yn y gyfradd llog gyfredol yn cael ei osod yn uchel. cyfeirio

 

| y credyd cylchol | cyfraddau llog a ffioedd llog, Beth yw dyled uffern o berygl?
credyd cylchol Kokoroeyo stwff ersatz y (tudalen top) rhandaliadau

 

, y mwyaf ad-daliad os defnydd yn hir. Gan y bydd y rhandaliadau ei ad-dalu gan y nifer o weithiau, ac yn gorffen gyda 3 gwaith Unwaith y byddwch wedi penderfynu gyda'r taliad 3-amser. Ar y llaw arall, gan fod y credyd cylchol yw i ad-dalu'r swm ad-daliad misol sefydlog i barhau i siopa yn y credyd cylchol ddim yn bwrw ymlaen, bydd yn fwy ac yn fwy cronedig yn hytrach.

 

ad-dalu y mis yn cael ei osod ar 5000 \, ac i siopa yn y credyd cylchol erbyn 20,000 \ misol a gwahaniaeth 15,000 \ yn parhau i pentyrru heb gael ei ad-dalu. Os bydd cyflwr hwn os dilynwyd fod yr un peth ag at y ddyled o 180,000 \ mewn un flwyddyn. Yn ogystal, bydd y llog y gyfradd llog uchel o 15 y cant yn y swm hwn yn cael ei ychwanegu. Am y rheswm hwn, amser, bydd hefyd yn cael ei ddychwelyd yn parhau i ddatgan doodling I barhau ?'r ddyled i fyny, byddwn yn parhau i gymryd diddordeb. Ers

 

teimlad arian yn cael ei barlysu
hawdd credyd cylchol yw unrhyw swm debyd misol cyson, mae posibilrwydd o syrthio i faint hyd yn oed os y siopa ond yn cymryd swm rhith penodedig. Oherwydd hyd yn oed gyda llawer o'r taliadau misol yr un fath, mae perygl bod gormod o ddefnydd. Oherwydd y bydd yn talu ar wah?n ar gyfer pob taliad rhandaliad os yw nwyddau, sylwi yn y canol ac ad-dalu yn cynyddu bob mis, gallwch ddelio ?, megis ymatal rhag siopa. Mewn credyd cylchol, yn sylweddoli bod a oes llawer benthyca ar hyn o bryd Mae anfantais ei bod yn anodd cael.

 

yn unig yn y tymor hir o ad-daliad yn cael ei gwbl osgoi
ad-daliad yn cael ei hir, ond pan yr arfer gwastraff a fyddai'n gyda, heb ddyled yn cael ei leihau yn fawr iawn, bydd yn dod yn parhau i dalu ddiddiwedd cyfraddau llog uchel. Cylchdroi credyd yn sicr yn ddefnyddiol, ond dim ond yn dweud bod angen llai o faint yr ad-daliadau misol, mae angen i chi fod yn ymwybodol eich bod yn talu cyfraddau llog uchel trwy ymestyn ad-dalu.

 

y ffaith bod ad-daliad yn fach, nid yn unig wedi cael ei ohirio ar ?l llawer o faich. Mae llawer o bobl yn perthyn i dyledion lluosog yn datgan bod status quo sydd cylchol credyd wedi dod yn y fynedfa. Gadewch i ni yn defnyddio iawn gwybod yn iawn.

 

Cysylltiedig | o fuddion credyd cylchol