daliad Ad-dalu, lwmp-swm o credyd cylchdro yn bosibl?

credyd cylchol, ar y naill law gyda'r cyfleustra o allu defnyddio dim ond talu swm misol penodol o arian, amser hyd nes y daw'n bosibl ddilyn gan wladwriaeth i barhau ?'r taliadau yn oed ar ?l, efallai y byddwch yn feddyliol faich hefyd yn cynyddu. Yn ogystal ? hyn, 15% o'r gyfradd llog flynyddol sy'n cael ei gymhwyso mewn credyd cylchdro, gan y byddai hynny yn talu llawer o ddiddordeb fel buddiant fel y cyfnod yn hirach, mae ganddo lawer unwaith y mae pobl yn meddwl eich bod am ad-daliad.

 

ad-daliad ar y cyd, er bod y cyfandaliad ar gael

 

 

ad-dalu credyd cylchdro yw'r ffordd y trafodion yn y cwmni cerdyn credyd bob cwmni yn wahanol, ar gael ym mhob un o'r cwmni. Mae'r ddau gwmni, dull cyfatebol ar y cyd ag enw'r ydych yn defnyddio'r cerdyn i chwilio am "cylchol ad-dalu credyd" yn cael ei arddangos. Yn ad-dalu, yna bydd yn y b?n cyfrif trosglwyddo, hefyd, byddwch yn talu ? llog cynnwys.

 

unwaith wedi cael eu had-dalu ar amser, i adolygu'r cartref oddi yno, bydd hefyd yn helpu yn y dyfodol bywyd. Mae'n cael ei pob un o'r cwmni cerdyn, wedi bod yn paratoi ffenestr yr ymchwiliad hwn, bydd yn trefn i gysylltu yno. O'r y cyfrif yr ydych yn ei ddefnyddio i drosglwyddo, gall fod yn awr yn ei ad-dalu yn llawn ar ffurf pris sydd ar gael ad-dalu cyn y dyddiad gadael.

 

 

Yn ychwanegol at ad-dalu swmp ribonucleic awtomatig, yn dibynnu ar y cwmni, yn awtomatig mae yn cael ei wneud at y credyd cylchol nodi a gwneud cais am gerdyn, hefyd ellir ei newid yn y credyd troi o ad-daliad ar y cyd, nid i'r gwrthwyneb mae cerdyn sydd yn hefyd.

 

yr achos hwn yn cylchdroi credyd yn cael ei gadarnhau, bydd yn cael ei o ddebyd swm penodol o credyd cylchol am y tro cyntaf, mewn gweithdrefn sy'n talu balans y cyd cydbwysedd ribonucleic ei ddwyn ymlaen. Mae'r achos hwn, gallwch ei ad-dalu yn y drefn o newid y talu credyd cylchdro.
ad-dalu enghraifft o

 

ribonucleic awtomatig Er enghraifft, mae yna 15,000 o geisiadau yen yn y cardiau hyn, terfyn uchaf ribonucleic ei osod i 5000 yen Os ydych yn, ac yn debydu i'r credyd cylchol 5000 yen am y tro cyntaf ac i gadarnhau'r credyd cylchol, mae'r 10,000 o yen, y cydbwysedd cario drosodd mae ffordd sy'n ad-dalu. Mae tua 180 o yen yn y debyd gwreiddiol, yn cymryd diddordeb o tua 120 yen yn y mis nesaf.

 

Yn ogystal, ar ?l i chi gadarnhau'r credyd cylchol am y tro cyntaf, mae yna hefyd ddull o arian trosglwyddo i gario ymlaen y balans ar y cyfrif dynodedig y cwmni credyd. Yn yr achos hwn, nid yw'n newid y diddordeb y tynnu'n ?l cychwynnol, pan gaiff ei ad-dalu, nid yn unig yn cymryd diddordeb hyd at y diwrnod. diddordeb Trosglwyddo yw o'r baich yma. Cwrs

 

hefyd yn un o'r dulliau
newidiadau eraill, mae yna hefyd modd a fydd yn newid y cwrs credyd cylchol. Er enghraifft, i osod y taliadau misol at 5,000 \ wrth gwrs, pan ddaeth y 20,000 o hawliadau Yen, tynnu i fyny y cwrs credyd cylchol. Y terfyn uchaf y credyd cylchol wedi dod at 100,000 \ yn y rhan fwyaf o'r cwmni credyd. Yn yr achos hwn, Codi terfyn uchaf i 20,000 \, bydd yn gallu ad-dalu yn awtomatig mewn swp.

 

Fodd bynnag, ers y bwriedir y credyd troi i fod elw gymryd diddordeb ar gyfer y cwmni cerdyn, mae'n anodd i newid dros dro o'r credyd cylchol yn ystod unrhyw ddiddordeb mewn un swm heb log. Mewn llawer o'r cwmni cerdyn credyd, bydd yn cymryd ar ffurf arian drosglwyddo mewn swmp mewn ymgynghoriad dros y ff?n. Mae yna hefyd gerdyn gyda chwrs y gellir ei ad-dalu yn rhad ac am ddim, yn achos yma, ad-daliad yn bosibl os yw'r ad-daliad ar y pryd a allai cydlynol arian.

 

Mae hyn yn y baich. Cwrs

 

hefyd yn un o'r dulliau
newidiadau eraill, mae yna hefyd modd a fydd yn newid y cwrs credyd cylchol. Er enghraifft, i osod y taliadau misol at 5,000 \ wrth gwrs, pan ddaeth y 20,000 o hawliadau Yen, tynnu i fyny y cwrs credyd cylchol. Y terfyn uchaf y credyd cylchol wedi dod at 100,000 \ yn y rhan fwyaf o'r cwmni credyd. Yn yr achos hwn, Codi terfyn uchaf i 20,000 \, bydd yn gallu ad-dalu yn awtomatig mewn swp.

 

Fodd bynnag, ers y bwriedir y credyd troi i fod elw gymryd diddordeb ar gyfer y cwmni cerdyn, mae'n anodd i newid dros dro o'r credyd cylchol yn ystod unrhyw ddiddordeb mewn un swm heb log. Mewn llawer o'r cwmni cerdyn credyd, bydd yn cymryd ar ffurf arian drosglwyddo mewn swmp mewn ymgynghoriad dros y ff?n. Mae yna hefyd gerdyn gyda chwrs y gellir ei ad-dalu yn rhad ac am ddim, yn achos yma, ad-daliad yn bosibl os yw'r ad-daliad ar y pryd a allai cydlynol arian.

 

Mae hyn yn y baich. Cwrs

 

hefyd yn un o'r dulliau
newidiadau eraill, mae yna hefyd modd a fydd yn newid y cwrs credyd cylchol. Er enghraifft, i osod y taliadau misol at 5,000 \ wrth gwrs, pan ddaeth y 20,000 o hawliadau Yen, tynnu i fyny y cwrs credyd cylchol. Y terfyn uchaf y credyd cylchol wedi dod at 100,000 \ yn y rhan fwyaf o'r cwmni credyd. Yn yr achos hwn, Codi terfyn uchaf i 20,000 \, bydd yn gallu ad-dalu yn awtomatig mewn swp.

 

Fodd bynnag, ers y bwriedir y credyd troi i fod elw gymryd diddordeb ar gyfer y cwmni cerdyn, mae'n anodd i newid dros dro o'r credyd cylchol yn ystod unrhyw ddiddordeb mewn un swm heb log. Mewn llawer o'r cwmni cerdyn credyd, bydd yn cymryd ar ffurf arian drosglwyddo mewn swmp mewn ymgynghoriad dros y ff?n. Mae yna hefyd gerdyn gyda chwrs y gellir ei ad-dalu yn rhad ac am ddim, yn achos yma, ad-daliad yn bosibl os yw'r ad-daliad ar y pryd a allai cydlynol arian.