dulliau cyfrifo, efelychiad o credyd cylchdro

Cylchdroi credyd yn system a fydd yn talu'r swm o arian yn ogystal ?'r diddordeb mewn taliadau misol. taliadau misol, cwmn?au cardiau a chwmni credyd gallwch osod unrhyw nifer o The mwy na'r isafswm doethineb Ru ac rwy'n dyfroedd gwyllt. Os yw'r swm defnydd yn 200,000 yen neu lai, mae'n gyffredin i 5000 \ bob mis ac mae ganddo isafswm taliad. cyfeirio

 

 

 

| cylchol mecanwaith credyd cyfeirio
| osodwyd

 

taliadau misol fel y math o ddull talu credyd cylchol yn ffefryn ei hun mewn 1000 \ os
5000 \ neu fwy, sy'n cael ei bennu gan eich hun Mae ar gael. Bydd llog bob amser yn digwydd mewn credyd cylchdro. Mewn bron yr un fath ag y diddordeb yn y benthyciad, mae'n system a fydd yn talu yn yr adran ddiweddarach i brynu nwyddau o'r blaen ,. Defnyddiwch cydbwysedd, wedi'i luosi ?'r gyfradd comisiwn i faint o arian gael ei ddychwelyd mewn geiriau eraill, drwy rannu mewn 365 diwrnod, yn cael ei luosi gan y 30 diwrnod fydd y taliadau llog misol.

 

, er enghraifft, fel 5,000 \ taliadau misol, ystyried yr achos o ddefnyddio'r 200,000 Yen. Mae ganddo cwrs llinell syth yn glod troi o'r math sydd ynghyd ?'r llog ar dalu prif. Cyfradd y Comisiwn, hynny yw y bydd y gyfradd flynyddol go iawn fod 15%. Mae hyn yn y gyfradd llog sy'n cael ei ddefnyddio mewn nifer o credyd cylchol.

 

cyntaf y mis yn 7054 yen cario y Yen 2054 o ddiddordeb i 5000 yen, sy'n cael ei neilltuo ar gyfer y prif ad-daliad yn cael ei dalu. Defnyddiwch y cydbwysedd yn 195,000 yen, bydd prif parhau i ostwng erbyn 5,000 \. Y mis nesaf o daliadau llog yen 7484 yen 2484, y taliadau canlynol yn y diddordeb \ 2342 yn \ 7362. Mae'n golygu bod y

 

mynd lleihau'r balans o 5,000 \ y mis, bydd y taliad yn cael ei gwblhau mewn 40 mis. Yn y 40 mis ar ?l y mis diwethaf, bydd llog yn gostwng hyd at 63 \. O ganlyniad, yn talu mewn 40 mis llog fydd 50,914 \ i gyd. Siopa am 200,000 yen, oherwydd eich bod angen talu tua 5000 yen o 7000 yen ychydig bob mis, gallwch weld bod credyd cylchol yn gyfleus. taliad

 

i gael eu gosod Newid y diddordeb swm hefyd yn newid efallai
a thaliadau misol yn newid llog hefyd wedi newid. Ac y mae yn awr yr enghraifft flaenorol ac yn talu 10,000 yen, y cyntaf y mis am 12,054 \, nid llog yn newid gydag amser o 5000 yen. Mae hyn wedi gostwng yr ychydig o ddiddordeb gan ychydig o'r ail fis. Diddordeb y mis nesaf, i 2420 yen yn yen 2484 pan ad-dalu erbyn 5000 yen, ar gyfer y mis nesaf oedd \ 2342 yw \ 2219. Gan y bydd

 

prif parhau i ostwng o 10,000 \, taliad yn y 20 mis i'w gwblhau, cyfanswm o ddiddordeb yn yr 25,903 yen, 25,000 \ o'i gymharu ?'r achos o dalu dros gyfnod o 40 mis erbyn 5000 yen gallwch fod yn agos at cywasgu. Yn y modd hwn, y mwyaf drwy gynyddu taliadau misol, bydd llog a delir i gyd fod yn llai.

 

synnwyr ariannol i dalu credyd cylchol sylw
fel nad ydynt yn mynd yn wallgof yw, ar gyfer taliad misol bach, ac yn debygol o achosi gwyriad yn gyson ers yr ystyr ariannol. Yn y blynyddoedd diwethaf mae'r rhan fwyaf o'r cwmni cerdyn yn cynnig gwasanaeth o'r enw "ribonucleic yn ddiweddarach". Nodwch cyfandaliad pan fyddwch yn prynu yn y siop, y wefan a chyswllt ff?n yn ddiweddarach yn system sy'n newid yn cylchdroi credyd. Mae'r cwmni cerdyn

 

, efallai y byddwch yn sylwi bod achlysurol llawer o bwynt-gwasanaeth drwy troi credyd. Er mwyn dod yn teimlad partneru benthyciad yn unigol ar gyfer pob cynnyrch a brynwyd mewn rhandaliadau, mae'n fwy cyfleus o credyd cylchol. Mae pobl nad ydynt am dalu llawer o ddiddordeb mewn credyd cylchol, unwaith y bydd y taliad mewn credyd cylchdro, efallai y byddwch am i rhagdalu neu ad-dalu pan allai'r arian cydlynol yn cael eu caffael. Gan y bydd 00D_
prif parhau i ostwng o 10,000 \, taliad yn y 20 mis i'w gwblhau, cyfanswm o ddiddordeb yn yr 25,903 yen, 25,000 \ o'i gymharu ?'r achos o dalu dros gyfnod o 40 mis erbyn 5000 yen gallwch fod yn agos at cywasgu. Yn y modd hwn, y mwyaf drwy gynyddu taliadau misol, bydd llog a delir i gyd fod yn llai.

 

synnwyr ariannol i dalu credyd cylchol sylw
fel nad ydynt yn mynd yn wallgof yw, ar gyfer taliad misol bach, ac yn debygol o achosi gwyriad yn gyson ers yr ystyr ariannol. Yn y blynyddoedd diwethaf mae'r rhan fwyaf o'r cwmni cerdyn yn cynnig gwasanaeth o'r enw "ribonucleic yn ddiweddarach". Nodwch cyfandaliad pan fyddwch yn prynu yn y siop, y wefan a chyswllt ff?n yn ddiweddarach yn system sy'n newid yn cylchdroi credyd. Mae'r cwmni cerdyn

 

, efallai y byddwch yn sylwi bod achlysurol llawer o bwynt-gwasanaeth drwy troi credyd. Er mwyn dod yn teimlad partneru benthyciad yn unigol ar gyfer pob cynnyrch a brynwyd mewn rhandaliadau, mae'n fwy cyfleus o credyd cylchol. Mae pobl nad ydynt am dalu llawer o ddiddordeb mewn credyd cylchol, unwaith y bydd y taliad mewn credyd cylchdro, efallai y byddwch am i rhagdalu neu ad-dalu pan allai'r arian cydlynol yn cael eu caffael. Gan y bydd 00D_
prif parhau i ostwng o 10,000 \, taliad yn y 20 mis i'w gwblhau, cyfanswm o ddiddordeb yn yr 25,903 yen, 25,000 \ o'i gymharu ?'r achos o dalu dros gyfnod o 40 mis erbyn 5000 yen gallwch fod yn agos at cywasgu. Yn y modd hwn, y mwyaf drwy gynyddu taliadau misol, bydd llog a delir i gyd fod yn llai.

 

synnwyr ariannol i dalu credyd cylchol sylw
fel nad ydynt yn mynd yn wallgof yw, ar gyfer taliad misol bach, ac yn debygol o achosi gwyriad yn gyson ers yr ystyr ariannol. Yn y blynyddoedd diwethaf mae'r rhan fwyaf o'r cwmni cerdyn yn cynnig gwasanaeth o'r enw "ribonucleic yn ddiweddarach". Nodwch cyfandaliad pan fyddwch yn prynu yn y siop, y wefan a chyswllt ff?n yn ddiweddarach yn system sy'n newid yn cylchdroi credyd. Mae'r cwmni cerdyn

 

, efallai y byddwch yn sylwi bod achlysurol llawer o bwynt-gwasanaeth drwy troi credyd. Er mwyn dod yn teimlad partneru benthyciad yn unigol ar gyfer pob cynnyrch a brynwyd mewn rhandaliadau, mae'n fwy cyfleus o credyd cylchol. Mae pobl nad ydynt am dalu llawer o ddiddordeb mewn credyd cylchol, unwaith y bydd y taliad mewn credyd cylchdro, efallai y byddwch am i rhagdalu neu ad-dalu pan allai'r arian cydlynol yn cael eu caffael. . Er mwyn dod yn teimlad partneru benthyciad yn unigol ar gyfer pob cynnyrch a brynwyd mewn rhandaliadau, mae'n fwy cyfleus o credyd cylchol. Mae pobl nad ydynt am dalu llawer o ddiddordeb mewn credyd cylchol, unwaith y bydd y taliad mewn credyd cylchdro, efallai y byddwch am i rhagdalu neu ad-dalu pan allai'r arian cydlynol yn cael eu caffael. . Er mwyn dod yn teimlad partneru benthyciad yn unigol ar gyfer pob cynnyrch a brynwyd mewn rhandaliadau, mae'n fwy cyfleus o credyd cylchol. Mae pobl nad ydynt am dalu llawer o ddiddordeb mewn credyd cylchol, unwaith y bydd y taliad mewn credyd cylchdro, efallai y byddwch am i rhagdalu neu ad-dalu pan allai'r arian cydlynol yn cael eu caffael.