Tionndaidhidh an cuairt-creideis a tha m?r bhuannachd. Bho na cuibhreannan a st?idheachadh phlana-p?ighidh fa leth, tha an tuilleadh air an uiread de bh?ithtean, ach bidh m?ran nas motha a ph?ighidhea...