6%. m?todo de reembolsode taxa fixa sistema de quenda. pagamentos m?nimos de cr?dito de quenda, que ? de tres por cento do importe dispo?ible, unha fracci?n de menos de 1000 Yen ? redondeado para 1000...

O cr?dito de quenda non ? unha gran vantaxe. Desde as parcelas pode definir o plan de pago individualmente, m?is a cantidade de compra, pero ser? pagamentos mensuais moi grandes, o feito de que xa ? o...

Taxa anual18%m?todo de reembolso co sistema f?ra de seguir pagando nunha base lineal principal. El adoptou o seu propio m?todo de reembolso chamado "Maipei ser ribonucleico". pagamento mensual, pode d...

A tarxeta de cr?dito, non hai cantidade mes ou parcelas, como cr?dito de quenda con alg?ns dos m?todos de pago, pero, parcelamento e cr?dito rotativo van ter interese taxa de interese. Como ser mencio...

O cr?dito de quenda, o nome oficial ? chamado de quenda, ? unha palabra que significa a pagar periodicamente. En xeral, que se destina a pagar o valor que est? determinado a mes, a?nda que mercar bens...