tarxeta EPOS cr?dito rotativo | tales como comisi?n taxa de xuros de c?lculo, a informaci?n do servizo

O cr?dito de quenda de tarxeta de EPOS, dous servizos "ata cambiar ribonucleico, cando ribonucleico" non vai existir. "O cambio ribonucleico" ?, a?nda que se especifica un importe fixo ou parcelas no momento da compra, ? un servizo, como se pode cambiar o cr?dito de quenda de despois polo procedemento. Comisi?n do cr?dito de quenda vai levar, sen?n porque isto pode ser un importe de reembolso constante de di?eiro mensual, pode reducir a carga do reembolso mensual.

 

"a calquera hora ribonucleico" ? un servizo que sempre se fai o pagamento en cr?dito rotativo. Porque ? automaticamente definido como un cr?dito de quenda no momento do uso da tarxeta, non realizar o procedemento como "cambio ribonucleico". Con todo, a?nda se especifica un importe fixo ou parcelas, o mes seguinte das reivindicaci?ns est?n a facer-se un cr?dito de quenda, imos prestar atenci?n a este punto.

 

Para usar estes servizos, no tel?fono para o sitio web e central de atenci?n da tarxeta de EPOS, vai ter de dispensar o procedemento.

 

Na tarxeta mensual
EPOS que pode cambiar o valor de reembolso de di?eiro, se usa un servizo chamado "ribonucleico cambio de curso de pagamento", pode cambiar o plan de reembolso mensual. E "curso est?ndar e curso de longa duraci?n, o curso en li?a recta" dos tres tipos de plan de reembolso ? preparado, no curso est?ndar e de longo percorrido, o importe do reembolso ser? determinado polo equilibrio. No curso lineal, que ser? determinado importe de pagamento mensual de di?eiro, independentemente do saldo (5, 000 iens).

 

Ademais, pode aumentar a cantidade de reembolso de di?eiro, e tam?n pode pagar o saldo en solar integral. Se ? posible reembolso anticipado, que pode conducir a aforros que comisi?n taxa de interese importe. referencia

 

| reembolso granel, pago de di?eiro fixo de cr?dito de quenda ? posible? Cando

 

puntos EPOS na tarxeta
EPOS, que ? acumulada en empresas para usar o cr?dito de quenda, vai axudar a ga?ar punto EPOS. No caso dun pagamento en di?eiro, que ser? 1 punto dado a cada 200 iens, o uso de cr?dito de quenda ? de 2 veces ou m?is puntos ga?a. D?bese notar, puntos EPOS acumulado pode utilizarse cando as compras no Maru?, pode substitu?r unha variedade de certificados de agasallo.

 

Se as EPOS usando a tarxeta de cr?dito de quenda comisi?n taxa de interese de tarxeta de
EPOS, ten que pagar a taxa de interese que ? determinado. taxa anual real ? "15 por cento", este ? o valor num?rico da media cando se compara con outra tarxeta. Taxa de taxa de xuros

 

, o mesmo que nas empresas de tarxeta de cr?dito ao consumidor xeral e de cr?dito, foi calculado pola "cantidade uso do di?eiro × taxa anual real." Por exemplo, usando 100.000 iens en cr?dito rotativo, en caso de reembolso, por valor de di?eiro de seis meses, xunto con "100.000 × 0,15 ÷ 6 = 2.500 iens", ter? tipos de interese de 2,500 yen en total.

 

referencia | interese xeral (Comisi?n) de cr?dito de quenda, os tipos de interese Leva 500 tipos de tipos de interese de iens.

 

referencia | interese xeral (Comisi?n) de cr?dito de quenda, os tipos de interese Leva 500 tipos de tipos de interese de iens.

 

referencia | interese xeral (Comisi?n) de cr?dito de quenda, os tipos de interese