tarxeta Saison cr?dito rotativo | tales como comisi?n taxa de xuros de c?lculo, a informaci?n do servizo

Na tarxeta Saison, mesmo se se especifica un importe fixo ou parcelas ao longo do balc?n, pode cambiar para o cr?dito de quenda nun m?is tarde mediante o "cambio ribonucleico". Tam?n ? posible modificar s? unha parte do pago da especificaci?n, ? correctamente usando pago fixo, parcela, cr?dito de quenda segundo a magnitude do gasto.

 

Ademais, sempre est?n equipados como "Declaraci?n ribonucleico" tam?n servizos que son tratados como cr?dito de quenda, Ao usar este servizo, non ser trocado cada vez en cr?dito rotativo. Tales como o momento do bonos, porque cando hai espazo na casa tam?n ? posible "aumentar o pagamento dun importe fixo pay-chea", facendo-o m?is f?cil de controlar o uso de equilibrio e de pago estado. cr?dito de quenda da tarxeta

 

En Saison ? de 3 pratos tarxeta
Saison, m?todo de pagamento de cr?dito de quenda foi de 3 pratos dispo?ibles. valor do pagamento mensual ? determinado de acordo co saldo dispo?ible ? un "longo prazo curso curso est?ndar", e para definir os pagamentos mensuais no seu propio pa?s, "o curso en li?a recta".

 

No curso de longo prazo e curso por defecto, m?is usar o saldo, m?is pagamentos mensuais. pagamento m?nimo (use o equilibrio 1 ien - 60,000 yen), 3 no curso de longo prazo, 000 ien, est? programa para a partir de 10.000 iens no curso est?ndar.

 

leva a eliminar a carga mensual e usar o curso de longo prazo, pero prolongouse o per?odo de pagamento minuto. Para vir tomou igualmente comisi?n taxa de interese segundo o per?odo de pagamento en cr?dito de quenda, para aqueles que queren reducir os pagamentos para pagar, m?is do curso est?ndar ? ben axeitado.

 

en li?a recta por suposto, con independencia do saldo dispo?ible, ? un xeito de pagar cada mes, a cantidade de di?eiro que era a mi?a configuraci?n. O pagamento pode ser fixado en 10.000 yen de 30,000 yen ou m?is.

 

Relacionados | m?todos de pago medias e cambio de curso de cr?dito de quenda ? posible? Procedemento? Comisi?n de tipos de interese (General Theory)

 

ter? canto? Mediante pagamento de taxa de xuros
tarxeta Saison, que depende do tipo e do curso da tarxeta. Na tarxeta de Saison normal, calquera taxa real anual de reembolso tam?n escoller o curso ? "14,52 por cento". No ouro Cart?n Saison, "9,60 por cento", no caso do curso est?ndar, no caso do curso de longa duraci?n, o curso lineal ser? "12,0 por cento".

 

? a mesma que a comisi?n taxa de interese da tarxeta xeral do m?todo de c?lculo, foi calculado pola "cantidade uso do di?eiro × taxa anual real." Sempre que a taxa real anual ref?rese ? taxa de interese da taxa de xuro aplicado ao ano 1, m?is curto per?odo de reembolso, que vai levar para suprimir a comisi?n taxa de interese. Por exemplo, usando 100.000 iens no cr?dito rotativo de tarxeta de Saison normal, pero vai levar un ritmo e para pagar un ano "100.000 × 14,52% = 14.250 iens", e para pagar en medio ano "100.000 × 14,52% ÷ 2 = ser? a comisi?n de \ 7.125 ". referencia

 

| No sitio web do interese xeral de cr?dito de quenda (Comisi?n), os tipos de interese

 

tarxeta Saison, xa que ? posible utilizar unha simulaci?n do reembolso, agresivo Se quere saber os pagos espec?ficos imos comezar a. ? 52 por cento ". No ouro Cart?n Saison, "9,60 por cento", no caso do curso est?ndar, no caso do curso de longa duraci?n, o curso lineal ser? "12,0 por cento".

 

? a mesma que a comisi?n taxa de interese da tarxeta xeral do m?todo de c?lculo, foi calculado pola "cantidade uso do di?eiro × taxa anual real." Sempre que a taxa real anual ref?rese ? taxa de interese da taxa de xuro aplicado ao ano 1, m?is curto per?odo de reembolso, que vai levar para suprimir a comisi?n taxa de interese. Por exemplo, usando 100.000 iens no cr?dito rotativo de tarxeta de Saison normal, pero vai levar un ritmo e para pagar un ano "100.000 × 14,52% = 14.250 iens", e para pagar en medio ano "100.000 × 14,52% ÷ 2 = ser? a comisi?n de \ 7.125 ". referencia

 

| No sitio web do interese xeral de cr?dito de quenda (Comisi?n), os tipos de interese

 

tarxeta Saison, xa que ? posible utilizar unha simulaci?n do reembolso, agresivo Se quere saber os pagos espec?ficos imos comezar a. ? 52 por cento ". No ouro Cart?n Saison, "9,60 por cento", no caso do curso est?ndar, no caso do curso de longa duraci?n, o curso lineal ser? "12,0 por cento".

 

? a mesma que a comisi?n taxa de interese da tarxeta xeral do m?todo de c?lculo, foi calculado pola "cantidade uso do di?eiro × taxa anual real." Sempre que a taxa real anual ref?rese ? taxa de interese da taxa de xuro aplicado ao ano 1, m?is curto per?odo de reembolso, que vai levar para suprimir a comisi?n taxa de interese. Por exemplo, usando 100.000 iens no cr?dito rotativo de tarxeta de Saison normal, pero vai levar un ritmo e para pagar un ano "100.000 × 14,52% = 14.250 iens", e para pagar en medio ano "100.000 × 14,52% ÷ 2 = ser? a comisi?n de \ 7.125 ". referencia

 

| No sitio web do interese xeral de cr?dito de quenda (Comisi?n), os tipos de interese

 

tarxeta Saison, xa que ? posible utilizar unha simulaci?n do reembolso, agresivo Se quere saber os pagos espec?ficos imos comezar a. Ser? unha taxa de 125 iens ". referencia

 

| No sitio web do interese xeral de cr?dito de quenda (Comisi?n), os tipos de interese

 

tarxeta Saison, xa que ? posible utilizar unha simulaci?n do reembolso, agresivo Se quere saber os pagos espec?ficos imos comezar a. Ser? unha taxa de 125 iens ". referencia

 

| No sitio web do interese xeral de cr?dito de quenda (Comisi?n), os tipos de interese

 

tarxeta Saison, xa que ? posible utilizar unha simulaci?n do reembolso, agresivo Se quere saber os pagos espec?ficos imos comezar a.