Ophodni kredit, slu?beni naziv zove revolving, je rije? koja zna?i platiti povremeno. U principu, to je zna?ilo da plati iznos koji je odre?en u mjesec, ?ak i ako kupite skuplje robe, je sustav koji j...

Kreditna kartica je idu?i mjesec pau?al ili rate, kao ?to su revolving kredit s nekim od na?ina pla?anja, ali, obrok i revolving kredit ?e se interes kamatne stope. Kao ?to se spominje kao nedostaci r...

Revolving kredit je usvojila sustav i dalje pla?ati odre?eni iznos koji ste odredili svaki mjesec, nego platiti za pojedine stavke kao ?to su rate, svaki mjesec za cijeli iznos novca kojim je kori?ten...

Ophodni kredit je velika prednost. Budu?i da ?e rate postaviti plan pla?anja pojedina?no, vi?e iznos kupovine, ali ?e biti mnogo ve?e mjese?ne isplate, ?injenica da jer se vrti kredit je fiksni mjese?...

Razlika od revolving kredita i rate mogu se na?i u smislu kako bi se utvrdilo mjese?ne isplate. Revolving kredit je metoda koja ?e platiti za postavljanje konstantan iznos za platiti svaki mjesec u vr...

Godi?nja stopa18%metoda otplates iz sustava i dalje platiti na pravocrtnoj osnovi glavnice. Ona je donijela svoj vlastiti otplate metodu nazvanu ?Maipei biti ribonukleinske”. Mjese?no pla?anje, mo?ete...