Mitsui Sumitomo VISA kartice revolving kredit | kao ?to su kamatne stope provizije izra?una, detalje usluga

Ophodni kredit od Mitsui Sumitomo VISA karticom Postoje tri vrste omogu?uje vam da odaberete kako koristiti da vam odgovara.

 

?Odredite revolving kredit u du?an,” revolving kredit u trgovini odre?enom
1 jedno oko je, na isti na?in kao u pau?alnom iznosu ili ratama do slu?benik je samo prenijeti na ?u revolving kredit”, koristiti revolving kredit mo?ete.

 

nakon ribonukleinske
2. ?ribonukleinske kasnije” je, ?ak i ako navedete pau?alnom iznosu u trenutku kupnje, je servis koji se mo?e mijenjati u revolving kredit i na neki kasniji datum postupka. Iznenadni tro?kovi, kao ?to su sve?anim prigodama, kao ?to su kada je odstupanje javlja u planu otplate, bi lako iskoristiti tu uslugu.

 

referentni | ribonukleinska Kasnije | prednosti i nedostaci

 

Moj platiti za ribonukleinske
3 jednom oku ?Moj platiti ribonukleinske” je 5.000 jena minimalna pla?anja, 1 isplatu mjese?no to je usluga koja se mo?e pove?ati ili smanjiti u jen jedinica. Obratite pove?anje i bonus mjesec, jer je to tako rano otplate u sredini pla?anja, to je pogodan za one koji ?ele u?tedjeti naknade kamatna stopa za brzo smanjenje ravnote?u. Treba napomenuti da kori?tenje ?Moja pla?a na ribonukleinske” postao je potrebno prethodno kori?tenje registracija.

 

i revolving kredit od po?injenja koncept i ra?unska metoda
Mitsui Sumitomo VISA karticom, to traje naknadu unaprijed odre?ene kamatne stope na isti na?in kao i druge kartice. Budu?i da su naknade biti odgo?eno pla?anje, ali ne ?e biti dodan u vrijeme prve uplate, s druge isplate ?e biti dodana naknada.

 

revolving kreditne naknade za Mitsui Sumitomo VISA karticom, ?bitan godi?njoj stopi od 15 godina. Ona je postala 0 posto”. Naknada, na ?(tro?enje) × (realna godi?nja stopa) × (broj dana od roka do sljede?eg roka) ÷ 365 dana”, ?- od (tro?enje mjese?ne uplate) × (realna godi?nja stopa) × (prvi Pad datum to ?e biti iznos novca plus broj dana) ÷ 365 dana ?prije sljede?eg roka.

 

na primjer, jedan je odabrala revolving kredit jena, naravno, i primijeniti slu?aj u kojem je kupovanje od 50,000 jena do 30. rujna, od 1. rujna do gornje jednad?be, naknada je 616 jena to ?e biti. Drugim rije?ima, ukupan iznos je iznos uplate \ 10.616.

 

referentna | metoda izra?una revolving kredit, simulacija

 

naknada prorated
Me?utim, budu?i da su revolving kreditne pristojbe Mitsui Sumitomo VISA karticom ?e se razmjerno, upotrebna dan ili odre?enog datuma pla?anja, fino iznos novca to se promijenilo. Skok godine, jer se obra?unava umjesto 365 dana ?366 dana”, neka je tako?er napomenuti da je to?ka. Osim toga, Mitsui Sumitomo VISA kartice, revolving kredit kori?tenje okvir uspostavljen je do 0 jena do 2.000.000 jena.
za
gornje granice, ali postoje i razli?ita slu?aja ovisno o vrsti kartice, ne?ete biti u mogu?nosti koristiti revolving kredit izvan ovog uporabe okvira. Kada koristite revolving kredit, va?no je da svaki put kada pregledati svoje kori?tenje i kori?tenje okvira. To je 616 jen.

 

referentna | metoda izra?una revolving kredit, simulacija

 

naknada prorated
Me?utim, budu?i da su revolving kreditne pristojbe Mitsui Sumitomo VISA karticom ?e se razmjerno, upotrebna dan ili odre?enog datuma pla?anja, fino iznos novca to se promijenilo. Skok godine, jer se obra?unava umjesto 365 dana ?366 dana”, neka je tako?er napomenuti da je to?ka. Osim toga, Mitsui Sumitomo VISA kartice, revolving kredit kori?tenje okvir uspostavljen je do 0 jena do 2.000.000 jena.
za
gornje granice, ali postoje i razli?ita slu?aja ovisno o vrsti kartice, ne?ete biti u mogu?nosti koristiti revolving kredit izvan ovog uporabe okvira. Kada koristite revolving kredit, va?no je da svaki put kada pregledati svoje kori?tenje i kori?tenje okvira. To je 616 jen.

 

referentna | metoda izra?una revolving kredit, simulacija

 

naknada prorated
Me?utim, budu?i da su revolving kreditne pristojbe Mitsui Sumitomo VISA karticom ?e se razmjerno, upotrebna dan ili odre?enog datuma pla?anja, fino iznos novca to se promijenilo. Skok godine, jer se obra?unava umjesto 365 dana ?366 dana”, neka je tako?er napomenuti da je to?ka. Osim toga, Mitsui Sumitomo VISA kartice, revolving kredit kori?tenje okvir uspostavljen je do 0 jena do 2.000.000 jena.
za
gornje granice, ali postoje i razli?ita slu?aja ovisno o vrsti kartice, ne?ete biti u mogu?nosti koristiti revolving kredit izvan ovog uporabe okvira. Kada koristite revolving kredit, va?no je da svaki put kada pregledati svoje kori?tenje i kori?tenje okvira.