Ion kartice revolving kredit | kao ?to su kamatne stope provizije izra?una, detalje usluga

Godi?nja naknada je besplatno, to ?e tako?er biti mnogo onih koji su s obzirom na primjenu ?iona kartice” koja je primljena u poslovima razne usluge iona svakoj trgovini.

 

u revolving kredit od tri vrste pla?anja postoji smjer
ion kartica, a tu su i tri vrste odabrati otplate iznos mjese?ne ?A naravno ? B naravno ° C te?aj”.

 

Ako je stanje do datuma zatvaranja je 100.000 jena ili manje, 5.000 jena mjese?no otplate iznos novca u A naravno, 7.500 jena u B naravno, u C tijeku su 10.000 jena. Me?utim, ako je saldo je vi?e od 100.000 jena, jer je iznos otplate svakog te?aja je razli?it, budimo oprezni. U revolving kredit od

 

iona karticu, koju ste naveli gore navedene te?ajeve u primjeni pozornici. Nakon, kada shopping kartica, mo?ete koristiti na?in pla?anja na samo prenijeti na ?u revolving kredit.”

 

Ophodni kredit od iona kartice tri funkcije
ion kartice, postoje tri funkcije koje ?ribonukleinske usluga promjene ? bankomat revolving kreditna usluga platnog prometa revolving kreditima pove?ane uslugu”. ?Ribonukleinske promjena servis” je usluga koja mo?e promijeniti pla?anje koji je kori?ten u pau?alnom iznosu u revolving kredit, mo?ete odmah obraditi sa slu?benih stranica iona kartice.

 

?bankomat revolving kreditna usluga platnog prometa” je usluga koja mo?e platiti ravnote?u revolving iznosa kredita u bilo koje vrijeme od tie-up bankomata. U revolving kredit, kako bi se smanjila rano ravnote?u ?e dovesti do u?tede od provizije, ova zna?ajka je u?inkovit kada ?elite smanjiti potro?nju za ?to je mogu?e provizije.

 

U ?revolving kreditima pove?ane uslugu”, jedna isplata mjese?no, Mo?ete pove?ati na 000 jena. To je za one koji ?ele napraviti bolje i finije plana otplate ?elite smanjiti naknadu. Postupci dodatak na mjestu kontakta, sada mo?emo i na slu?benim stranicama iona kartice.

 

se ispituje kako i kada koristite Bilje?ke
revolving kredit komisije, bit ?e potrebno propisanu pristojbu. Isto vrijedi i za iona kartice, revolving kreditne naknada ionske kartice postao je ?bitan godi?nja stopa 15,0 posto.”

 

Na primjer, ako ste u kupovinu za porez na 100.000 jena te?aj 11. listopada, naknada ?e se izra?unati pomo?u formule u ?100.000 x 15% ÷ 365 dana × 23 dana = 945 jena”. Budu?i da 23 dana je broj dana u razdoblju od 11. listopada do 2. studenog. Drugim rije?ima, dugovanja od 2. studenog, bit ?e 5.945 jena naknada uklju?ena.

 

kada ?elite lako razumjeti iznos isplate, razmotriti upotrebu ?revolving otplate kredit simulacija” koji se nalazi na slu?benoj stranici iona kartice. Ulaskom trenutni saldo odabirom te?aj u uporabi, to ?e biti prikazan neposredno uz iznose pla?anja u pristojbe uklju?ene.