Nedostaci revolving kredit

Kreditna kartica je idu?i mjesec pau?al ili rate, kao ?to su revolving kredit s nekim od na?ina pla?anja, ali, obrok i revolving kredit ?e se interes kamatne stope. Kao ?to se spominje kao nedostaci revolving kredit, mo?e biti da je u interesu visoke kamatne stope.

 

vi?e kamatne stope od caching

 

 

revolving kredit ne podlije?e, kao ?to su poslovno pravo i kamatnom stopom Zakonom je ograni?enje pozajmljivanje novca. Utvr?eno je od strane samoregulacije od strane kreditne udruge. To je Zakon o investicijskim postati pravni temelj. Ova odredba u kamatna stopa je 20% ili manje, revolving kredit je kamatna stopa kamate utvr?uje se u okviru ove granice. 15% kamatna stopa ?esto u revolving kredit je, na primjer, je takva usporedba, kada je visoki skup caching manje od 200.000 jena.

 

U kredit kartice, kao ?to su kamatne stope banaka su postavljena da se ni?a kamatna stopa na sljede?i duga od 1 milijun jena s 12,6% 14. 6%, postala ni?a postavka od kamatne stope interesa koji je primijenjen u revolving kredit. Iz kreditne tvrtke, revolving kredit je postao mehanizam koji mo?e pove?ati prihod od kamata od korisnika, redom, kao ?to je na televiziji na CM, je pjevanje prakti?nost, a ne propagandu i u vezi s takvim prednostima vi.
kao ?to
caching i potro?a?a financija, tu je i da imate dru?tveni problem u 1990, ali imamo mnogo ljudi koji imaju negativnu sliku, imate vi?e revolving kredit u trenutnoj kamatnoj stopi postavljena visoko.

 

referentna | a revolving kreditna | kamatne stope i naknade kamata, ?to je dug pakao opasnosti?
revolving kredit Kokoroeyo na surogat stvari u (na vrhu stranice)

 

rate, vi?e otplate, ako je uporaba produljena. Budu?i da su rate ?e otplatiti broj puta, a zavr?ava s 3 puta Kad ste se odlu?ili sa 3 vremenu isplatu. S druge strane, budu?i da je revolving kredit da vrati iznos fiksne mjese?ne otplate za nastavak kupovine na revolving kredit ako ne nastavi, to ?e biti sve vi?e i vi?e akumulirane a.

 

otplate u mjesecu je postavljena na 5000 jena, dok je u du?an u revolving kredit po mjese?nim 20.000 jena i 15.000 jena razlika ?e se nastaviti gomilati bez otpla?uju. Ako se to stanje ako slijedi ?e biti ista stvar kao na dug od 180.000 jena u jednoj godini. Osim toga, dodat ?e se interes visokoj kamatnoj stopi od 15 posto, u taj iznos. Iz tog razloga, vrijeme ?e se vratiti i dalje navode ?r?karije Za nastavak dug prema gore, mi ?emo i dalje uzimati kamate. Od

 

novac senzacija paraliziran lako
revolving kredit je konstantan mjese?ni iznos tere?enja, postoji mogu?nost pada u koliko ?ak i ako je kupovina traje samo fiksni iznos iluziju. Jer ?ak i sa mnogo mjese?ne uplate isti, postoji opasnost da se previ?e koristi. Budu?i da ?e platiti zasebno za svaki obro?nog pla?anja ako roba, primijetio u sredini i otplate mjese?nih pove?ava, mo?ete baviti, kao ?to je suzdr?avanje od kupovine. U revolving kredit, je shvatiti da li postoji mnogo zadu?ivanja u ovom trenutku Tu je nedostatak da je te?ko dobiti.

 

jedino dugoro?no otplate je apsolutno izbje?i
otplate je produljena, ali kad je navika otpad ?e sa, i bez duga je jako smanjena, to ?e postati i dalje pla?ati beskrajno visoke kamatne stope. Revolving kredit je svakako korisno, ali samo re?i da su mjese?ne otplate je potrebno manje, morate biti svjesni da ste pla?ati visoke kamatne stope kroz produljenje otplate.

 

?injenica da otplate je mali, ne samo da je odgo?eno nakon mnogo teret. Mnogi ljudi spadaju u vi?e dugova stanje postoji status quo koji je revolving kredit je postao ulaz. Uzmimo vrlo dobro poznato.

 

Povezano | o revolving kreditne pogodnosti