General mmas? nke agba gburugburu n'aka (?r?) na mmas? ?n?ego

Agba gburugburu n'aka mmas? nwekwara kwek?r? na mmas? na oge nke caching. ? b? ?s? gbak?? kwa ?b?ch? iji itule site n'echi mmechi ?b?ch? nke kaad? ruo mgbe ?nwa na-eson? na ugwo ?b?ch?, ego na i ji ya b?, a oge nke agba gburugburu n'aka mmas?. N'ime ?r? ?n?ego iji itule, ego ole ba uba site ?b?ch? 30 ego gbak?? na kwa diem nke 365 ?b?ch?, ga-kwa ?nwa mmas?. ?t?t? kaad? ?l? ?r? e gbak?? mmas? na agba gburugburu n'aka n'?z? a.

 

 

 

ezigbo kwa af? ?n?ego nke banyere 15% nke ugbu a ah?a price
?r? ?n?ego, ma ruo mgbe nkera nke ab?? nke 2000s iche maka onye ? b?la kaad? issuer, agh?wo a n'ak?k?-na-n'ak?k? na ezigbo kwa af? ?n?ego b? 15% . G?n? na-ezo d? ka Premier kaad? na Gold kaad?, nke b? na-am?ba kwa af? ego ka a na ala nt?ala, d? ka 11% ma ? b? 13%. N'ihi

 

15% b? mmas? ?n?ego nke mmas? n'?r? na a ala na-ekpe gbaziri ego ole otu af?. ?z?ta ihe nke 10,000 yen, ?r? ?n?ego etinyere n'oge na-akw? ego ole mgbe otu af? ga-ab? nke 15%. Ozugbo ugwo mgbe ?nwa isii, 7.5% nke ?kara nke 15% ga-ah? ?r? ?n?ego. Na-aga na ng?k?ta oge, na kwa ?nwa, na mmas? ?n?ego ga-eziokwu na 1,25%.

 

?z?ta 10,000 yen ngwongwo na 15% nke agba gburugburu n'aka, na-akw?ghachi mgbe 1 ?nwa, 1 10,000 yen. 125 yen uba site na 25 percent na-agh? mmas?, ugwo ego ga-10.125 yen. Na-akw? ?gw? 125 yen nke mmas?, ? b? na-ab?a na-agbazinye 10,000 yen nke ego. Agba gburugburu n'aka kwuru na ugwo usoro d? ukwuu adaba n'echiche nke na-ekwu.

 

d? ka a ?r? ng?k?ta oge usoro ugwo ?b?ch? ihe at?
kwa ?nwa 10 ?b?ch?, ? b?r? na ? na-aka maka na agba gburugburu n'aka na 10,000 yen, n'ihi na ihe at?, i nwere shopping nke 30,000 yen on July 15. Kwa Af? ?n?ego na gbak?? na 15%, na August 10 ?b?ch? nke mb? ugwo ?b?ch?, n'elu 15% na 30,000 yen, ba uba site 26 ?b?ch? ego kewara ekewa site 365 ?b?ch? ga-320 yen, 10,000 320 yen ? ga-akw?.

 

isi e belata ka 20,000 yen. Ihe na-eson? ?nwa nke September 10, kewara ekewa site 365 ?b?ch? uba site 15% na 20,000 yen, ga-akw? 10,000 254 yen plus 254 yen mmas? ?t?t? site 31 ?b?ch?. N'otu aka ah?, mgbe ? na-gbak?? at?, ? ga-ab? 10.123 yen. ?kw? ?gw? ng?k?ta 30,000 697 yen, mmas? ga-697 yen.

 

The agba gburugburu n'aka chere ihu b?, ?t?t? nar? puku yen ma ? b? kar?a nke nnukwu-tiketi ihe, b? ikpe na-ach? ?z?ta na-ch?p?tara ?t?t? iri puku yen ugwo nke ?nwa. Na nd? a, ala mmas? ?n?ego kaad? kwuru na-ab? bara uru. ? b?r? na-eme kwa af? ego b? 10,000 yen ma ? b? kar?a nke Premier kaad?, kwa af? ego ga-, ma mmas? udu e wee na-ala. About 11% b? kwa af? mmas? ?n?ego nke a typical Premier kaad?.

 

njik? | ng?k?ta oge usoro nke agba gburugburu n'aka, kaad? ?me anwans?

 

 

kwa af? ego am?? ?b?na ntak?r? mmas? ego b? 10,000 yen, Mbelata ?n?ego nke isi ihe nd? sitere 1% 1. Agh?wo 25 percent, na-enwetara nnukwu ebe ? b? na mgbe ? z?r? nnukwu-tiketi ihe, i nwere ike inyere ?di shopping. ?t?t? nd? ?z? na-enwe free ugwo ?r?, ozugbo si agba gburugburu n'aka, cohesive ego na-akw?ghachi ozugbo mgbe abanye n'aka mgbe e mes?r?, ? ga-az?p?ta mmas?.

 

ihe b?gh? naan? ?nwa na-ab?a akp?-nchikota ugwo site n'aka b? ihe siri ike iji mfe. Ma ? b? ibu ?t? kwa ?nwa ego, b? nk? were usoro prepayment mgbe a oke.