Na agba gburugburu n'aka naan? kaad?

Agba gburugburu n'aka, nke b? a ugwo usoro na ina debited a ?f?d? ego nke ego ah? e set?p?r? na oge nke ngwa si ?ked?h?de na aka?nt?, na-agbala b? na-ad?begh? anya agba gburugburu n'aka naan? kaad? na specializes na ?r? a, agh?wo-ewu ewu. Eduga iche iche nke agba gburugburu n'aka-na-kaad? site na ?l? ?r? ik?w?r?.

 

raara kaad? at?mat?, na-ekwu na ndep?ta

 

 

agba gburugburu n'aka naan? kaad?, e nwere a ihe nke a ga-ah?r? na mgbakwunye na n'ezie nakwa N'ezie ezip?ta na ?kw? ?gw? ego na a na-akp? ogologo-akara ndabere.

 

ogologo-akara N'ezie b? a N'ezie na-enye g? ezip?ta na ?kw? ?gw? ego ke 1000 yen si isi aka 5000 yen ma ? b? kar?a, ma nd? ?z? na e nwere na full ?m?m?, N'ezie na, itule slide ka full ?kw? ?gw? b? d? nkeji ugwo ?b?ch? e nwere ihe nd? N'ezie.

 

a b? na any? ka slide na ?kw? ?gw? ego site na iji itule, n'ihi na ihe at?, na-etinye kwa ?nwa 10,000 yen ma ? b?r? na n'ime 100,000 yen, ? nwere ike dee 20,000 yen Mgbe gafere ya. Agba gburugburu n'aka, n'ihi na ? na-ewe kwa af? mmas? ?n?ego nke 15% nke mmas?, site ego nke iny?me ugwo oge ihe ?t?t? d? ?t?t?, ugwo nke mmas? nwekwara ?t?t? kwuru na-ab? a mwepu, ? b? ihe kwek?r? na ya.

 

agba gburugburu n'aka naan? kaad?, ga-niile mmezi agba gburugburu n'aka ma ? b?r? na ? na-eji kaad?. Toka eweta nsogbu ?t?t? ugboro na-ekwu ma ? b? na-akw? b? na ?l? ah?a, nd? mmad? na-eche na-ach? ad?gh? mma ? na-eche ihu. ?z?kwa, ? b?r? na ? kw?? ?gw? site nkewa, ? b?gh? nan? na any? na-ekpebi ot? ?t?t? ugboro iji kw?? ?gw? maka onye ? b?la ngwaah?a, n'ihi na nke na e nwere ?t?t?, ? b? ike ikpebi na echiche nke nd? enweta ego, ? nwere uru nke nwekwara Habukeru mgbal? nke management .

 

?gw? nke na-na-ad?begh? anya wesa
, mpi maka ah?a nnweta nke agba gburugburu kaad? kemgbe kpo oku nke, e nwere ?t?t? ihe nd? na-enwe bara uru ?r? d? ka a uru. ? b?r? na af? 18 ma ? b? okenye, e nwekwara ebe ? nwere ike banye elu kaad? b?kwa a na-am?r?, any? na-ar?si ?r? ike na-as?p?ta, d? ka a telivish?n cm. The agba gburugburu n'aka, ? b?la ?nwa Mgbe na-akw? a mgbe nile na-ego, e nwekwara a na-emekar? na na-mmas? mmas? na-ezere si d? ot? ah? na, omume nke a, ma ? b? ka onwe onye mb? mmas? na ?r?, nd? nwere ike ?kw? ?gw? usoro na a oge iji na itule na naan? usoro na Internet ? a h?p?tara ma ? b?.

 

na welie ?r? nd? a, e nwere ?t?t? ihe na-ar?t? agh?wo n?che imubanye ?n?d?. Kwa Af? otu ego na-akw? ?gw?, na ?r? ab?gh? otu d? ka a na-akp? gold kaad? na Premier kaad? na-enyere site na nd? na-enwe. A elu Mbelata isi na-enwe kwa af? ego, e nwekwara a na kaad? e tinyere d? ka mberede insurance nke esenid?t njem. Nd? na-akwak?ba kilomita ma ? b?, n'?nwa nke agba gburugburu n'aka mmas? emee e a ?r?, d? ka ?ba ?ba Mbelata ?n?ego mgbe.

 

iji jiri ihe ?ma na At?mat?
?r? a na oge nke oji a, e nwere ?z? ah? e debere d?kwuo kwa ?nwa ofu ego. Agba gburugburu n'aka-na-kaad? a n'?z? na kwa ?nwa ?kw? ?gw? ego b? na e nwere a ihe nwere ike melite ka 1 nde yen na ?t?t?, a ga-eji d? ka a n'?z? ?z? ?nwa 1 oge ugwo nke kaad? site na iji nke a. Mgbe na-enwe a ?r? zuru kaad? nke a elu Mbelata ?n?ego, mmas? ad?gh? ime. The n'aka kaad? e nyere na-ad?begh? anya, e nwekwara nd? na-akpagh? aka na-mere na agba gburugburu n'aka na oge ? banyere elu. Kpachara anya na oge nke ngwa.

 

n'okpuru, ? b? otu isiokwu na achikota ewu ewu na nke raara onwe ya nye kaad?. (10 May 2015 ide)

 

→ AC MasterCard
→ DC kaad?
→ Cedyna kaad? Services na ad?gh? agbanwe agbanwe, ya na ?hia kaad? na Premier kaad? na-enyere site na nd? na-enwe. A elu Mbelata isi na-enwe kwa af? ego, e nwekwara a na kaad? e tinyere d? ka mberede insurance nke esenid?t njem. Nd? na-akwak?ba kilomita ma ? b?, n'?nwa nke agba gburugburu n'aka mmas? emee e a ?r?, d? ka ?ba ?ba Mbelata ?n?ego mgbe.

 

iji jiri ihe ?ma na At?mat?
?r? a na oge nke oji a, e nwere ?z? ah? e debere d?kwuo kwa ?nwa ofu ego. Agba gburugburu n'aka-na-kaad? a n'?z? na kwa ?nwa ?kw? ?gw? ego b? na e nwere a ihe nwere ike melite ka 1 nde yen na ?t?t?, a ga-eji d? ka a n'?z? ?z? ?nwa 1 oge ugwo nke kaad? site na iji nke a. Mgbe na-enwe a ?r? zuru kaad? nke a elu Mbelata ?n?ego, mmas? ad?gh? ime. The n'aka kaad? e nyere na-ad?begh? anya, e nwekwara nd? na-akpagh? aka na-mere na agba gburugburu n'aka na oge ? banyere elu. Kpachara anya na oge nke ngwa.

 

n'okpuru, ? b? otu isiokwu na achikota ewu ewu na nke raara onwe ya nye kaad?. (10 May 2015 ide)

 

→ AC MasterCard
→ DC kaad?
→ Cedyna kaad? Services na ad?gh? agbanwe agbanwe, ya na ?hia kaad? na Premier kaad? na-enyere site na nd? na-enwe. A elu Mbelata isi na-enwe kwa af? ego, e nwekwara a na kaad? e tinyere d? ka mberede insurance nke esenid?t njem. Nd? na-akwak?ba kilomita ma ? b?, n'?nwa nke agba gburugburu n'aka mmas? emee e a ?r?, d? ka ?ba ?ba Mbelata ?n?ego mgbe.

 

iji jiri ihe ?ma na At?mat?
?r? a na oge nke oji a, e nwere ?z? ah? e debere d?kwuo kwa ?nwa ofu ego. Agba gburugburu n'aka-na-kaad? a n'?z? na kwa ?nwa ?kw? ?gw? ego b? na e nwere a ihe nwere ike melite ka 1 nde yen na ?t?t?, a ga-eji d? ka a n'?z? ?z? ?nwa 1 oge ugwo nke kaad? site na iji nke a. Mgbe na-enwe a ?r? zuru kaad? nke a elu Mbelata ?n?ego, mmas? ad?gh? ime. The n'aka kaad? e nyere na-ad?begh? anya, e nwekwara nd? na-akpagh? aka na-mere na agba gburugburu n'aka na oge ? banyere elu. Kpachara anya na oge nke ngwa.

 

n'okpuru, ? b? otu isiokwu na achikota ewu ewu na nke raara onwe ya nye kaad?. (10 May 2015 ide)

 

→ AC MasterCard
→ DC kaad?
→ Cedyna kaad? E nwekwara nd? na-. Kpachara anya na oge nke ngwa.

 

n'okpuru, ? b? otu isiokwu na achikota ewu ewu na nke raara onwe ya nye kaad?. (10 May 2015 ide)

 

→ AC MasterCard
→ DC kaad?
→ Cedyna kaad? E nwekwara nd? na-. Kpachara anya na oge nke ngwa.

 

n'okpuru, ? b? otu isiokwu na achikota ewu ewu na nke raara onwe ya nye kaad?. (10 May 2015 ide)

 

→ AC MasterCard
→ DC kaad?
→ Cedyna kaad?