Ebu-at? itule na agba gburugburu n'aka, ihe b? isi na itule

The nk?wap?ta zigara ke ukperedem ?b?ch? mgbe ? na-z?? ah?a na agba gburugburu n'aka, na-dep?tara na "isi itule" na "na-ebu-n'elu itule". Nan? tinye, na-ebu-at? itule b? ?gw?, g?nyere mmas? ga-ebu ka nd? na-eson? ?nwa, isi itule na-ezo aka nd? isi b? ugbu a-ad?gh? akw? ?gw? ala.

 

ebu-n'elu itule na nd? isi itule, ma ab?? k?wawo n'ozuzu "ikpeaz? ugwo na oge, oge a nke ugwo oge". Na nd? ?z? okwu, d? nn?? site na-ach? na kwa ?nwa nk?wap?ta, i nwere na-enwe ike ?gh?ta obubu n'elu itule na nd? isi itule e belata oge a nke ugwo.

 

ka ihe at?, ka na-ekwu na ? na-akw? ?gw? 5,000 yen + ?r? kwa ?nwa na agba gburugburu n'aka. Mgbe ah?, ? na-e kwuru okwu ya na-ad?begh? anya nke iji nk?wap?ta, "gara aga ?nwa obubu n'elu itule nke 48.000 yen", "?nwa na-ab?a obubu n'elu itule nke 45.000 yen". Na nke a, site na ?nwa nke ?kw? ?gw?, 3, 000 yen ?gw? agagh? p?tara na ? na-ebelata.

 

na-eme ka a ?kw? ?gw? plan, ekwela ka ? d? ok? mkpa ?gh?ta obubu n'elu itule na nd? isi itule. Nakwa d? ka nke ugbu a ?gw?, maka nke b?kwa ozi na p?r? ?gh?ta ?kw? ?gw? ?n?d?, ka elele aghagh? kwa ?nwa.

 

akw?kw? | okwu nke agba gburugburu n'aka na Notes

 

 

shopping ?z? nju

 

isi ewep?gh?-?n?ego agba gburugburu na usoro nke agba gburugburu n'aka na-, Ya n'ji ego na na nakweere "isi ewep?gh?-?n?ego agba gburugburu na usoro" kaad? ?l? ?r? na-na-mgbe h?r?. Nke a b? n'ihi na, na mgbakwunye na nke isi nke ? b?la n'?nwa a ofu ego, na-ezo aka usoro, d? ka ?ga na-akw? ?gw? mmas? na mere oge ? b?la.

 

? ga-kwuru na a ?kw? ?gw? usoro, ? b? na nd? isi ot? kwes?r? ekwes? na itule r?r? n'ihu e a-ekwe omume na "ad?gh? ag?nye nd? mmas? ?n?ego ?r?". Ke adianade do, na ikpe nke a ?h?r? ojiji nke kaad? mgbe n'obi imecha nke nk?wap?ta, ozi ka nd? ?h?r? na na nkwup?ta ad?gh? na-egosip?ta. Ya mere, nd? na-ach? na-elele kp?mkwem agbaziri ?n?d? na ?kw? ?gw? ?n?d?, ? d? mkpa na-ah?r? usoro iji kp?t?r? n'ji ego na kaad? ?l? ?r?.

 

akw?kw? | notation anya
r?r? n'ihu itule ma ? b? isi nguzozi na onodi nke ?kw? ?gw? at?mat? nke agba gburugburu n'aka akw?kw?

 

n'elu page nke "na-ebu-n'elu itule-isi itule", ebe n'ji ego na kaad? ?l? ?r? d? iche iche. Ka ihe at?, ? na-a "gara aga ugwo mgbe obubu n'elu itule", o kwere omume na ma ? b? na e nan? k?wara d? ka "isi" maka isi itule. N'ihi nke a, banyere ihe ? b?la ihe nke nk?wap?ta b? ihe ? na-ekwu, ? d? mkpa ka ike ?gh?ta.

 

kar?s?a n'ihe banyere nke agba gburugburu n'aka, a ga-eji ?t?t? ugboro kwa ?nwa ugwo ego agagh? agbanwe nke ukwuu, na e nwere nsogbu na na ? na-agh? ihe ike ngh?ta itule nke e ji mee ot? ah? d? nn??. N'agbanyegh? na m ga-eji ukwuu agba gburugburu n'aka site onwe g?, iju ha na-agh? ka ok? ?n? ka "ihe kar?r? anya ? b?r? na nd? d? ot? ah? d? ka afo ... "? b? na-agagh? a ole na ole. Iji gh?ta kwa ?nwa agbaziri ?n?d? na ?kw? ?gw? ?n?d? si

 

nk?wap?ta, n'ezie, ka mgbe nile na-elele ma na ?kw? ?gw? at?mat? na mgbanwe ad?gh? mere.