Banyere ihe ize nd? nke agba gburugburu n'aka

Agba gburugburu n'aka enweela a usoro-an?gide na-na-akw? a ?f?d? ego na g? ezip?ta kwa ?nwa, kama na-akw? n'ihi na onye ihe d? ka obere, ? b?la ?nwa maka dum ego nke ego a na-eji na-eji ihe at?, kaad? nke a b? a usoro mezue ugwo site ?kw? ?gw? ka. Na

 

obere, ma any? ga-akw? teamed n'otu n'otu ego, n'ihi na agba gburugburu n'aka ga naan?-akw? a ofu ego, ma d? nn?? elu mma, e nwekwara ihe ize nd? na aka nke ?z?.

 

akw?kw? | e kwuru ka a ize nd? nke echefula

 

 

agba gburugburu n'aka na agba gburugburu n'aka na ihe d? iche

 

agba gburugburu n'aka obere b? ezigbo ?gw?, ?b?na ma ? b?r? na ?n? ?g?g? b? ego nke agbaziri maka ?kw? ?gw? ego b? mgbe nile na-enwegh? mgbanwe n'?nwa ? b?la, ? b? na-ab?a ad?kwagh? mmata na ? b? de facto ?gw?. Na ? na a bi, na-ab?a si ihe ga-akw? ?gw? kwa ?nwa.

 

mmek? ego, d? ka mgbazinye na mmiri iwu ma ? b? electric ?gw?, d? ka a mobile ekwent? ebubo Masu kemgbe et al kwuru, ma ihe nd? a ad?gh? n'ime ?gw?. ?r? ga-emezu ma ? b?r? na ?gw? kwa ?nwa ka ? b?la. N'ihi

 

agba gburugburu n'aka b? a ?gw?, ma kpamkpam d? iche iche, n'ihi na a ofu ego kwa ?nwa na-deducted, ga-eme na a ga-mgbagwoju anya na ugwo, d? ka na ?ba uru ego na ?gw? ?l?. Ke adianade do, oge nke ?kw? ?gw? na agbaziri abawanye ga-aba. Na an?gidewo na-z?? ah?a na agba gburugburu n'aka, ibu mmas? na ego biiri. Mgbe na-eche na ?gw? dalataworon?, ? ga-eji nway?? nway?? eme na mmas? a na-aga na-am?ba.

 

ike ?gh?ta nke ego nke ego na-eji itule ka kw?? ?gw?
Ke adianade do, ? b? ike ?mata ng?k?ta ego ka kw?? ?gw?, e nwekwara okwu ma mmet?ta siri ike nwere na-akw? ?gw? mmas? na ole ha ugbu a. Ya mere, nd? ?z? kwa na-agbaziri megide ?kw? ?gw?, kwes?r? ?kw? ?gw? naan? mmas?, ? ga-ibelata n'ezie isi.

 

N'ezie, ?t?t? na-adaba multiple ji b? a agba gburugburu n'aka n'?n? ?z? ? na-e kwuru na e nwere ?t?t? nd? na ? na-na-aga elu olu na aj?j? ?f?d?. Consumer ego, a na-akp? Sarah gold, usoro a na-nyere na ng?k?ta ego usoro ideghar? Money agbazinye Business Iwu, a ?n?d? nd? d? ot? ah? d? ka na otu oge a na-elek?ta mmad? nsogbu e ?se. ?z? ah?a etiti nke

 

n'aka kaad? b?gh? n'okpuru iwu nke Money agbazinye Business Iwu. ?gw? na-aba na-ike gbaziri site Money agbazinye Business Iwu, na-eji agba gburugburu n'aka eku nke kaad?, nwekwara mere a ?n?d? na-agagh? nagide ?kw? ?gw?.

 

akw?kw? | ebu-n'elu ke agba gburugburu n'aka itule, mmas? nke
agba gburugburu otuto maka kwa af? ?n?ego nke

 

agba gburugburu n'aka b? isi ihe na itule na gburugburu 2000, ugbu a na n'ak?k?-na-n'ak?k? na-enwe kwa af? mmas? ?n?ego nke 15% na f?r? nke nta niile nke ?l? ?r?. Nke a na-kw?r? ?gw? n'okpuru Capital Ndenye aha Iwu b? a ndabere iwu kwadoro. Na na ikwu kp?mkwem ihe at?, ihe at?, d? ka e nwere a itule nke agba gburugburu n'aka nke 500,000 yen, na-enwe kwa af? mmas? ?n?ego nke 15%, mmas? site na otu af? ga-75.000 yen.

 

b? nke a na-akw? ?gw? na agba gburugburu n'aka nke otu ?nwa 5,000 yen, kama ?gw? agagh?, ga-an?gide na-am?ba na agbara. Ga-akw? ?gw? na-am?ba a na kwa ?nwa 10,000 yen, ?kw? ?gw? n?mba nke 79 ugboro, nd? ?z? okwu ? na-ewe 6 af? na 7 ?nwa, na ?kw? ?gw? ego ga-789.500 yen na ng?k?ta. ?z?kwa, ? b?r? na ? na-amas? z?? ah?a na a ?h?r? agba gburugburu n'aka ke adianade do, ? ga-ag?nye nd? ?kw? ?gw? oge n'ihu.

 

akw?kw? | general mmas? (?r?), mmas? udu

 

agba gburugburu n'aka nke agba gburugburu n'aka na-,-nn?? uru ma ? b?r? na ? na-eji nke ?ma, jiri uru e d? elu. Ma ? b? na kaad? ?l? ?r? kwa af? ego ka onwe na-ad?begh? anya, any? akp ewu ewu site, ihe at?, na-enye uru ?garanya, ma, ka any? ghara ichefu na ? b? nd? na ihe ize nd? ???biga.

 

akw?kw? | nke agba gburugburu egwu ego System na-nyere na akara, a ?n?d? nd? d? ot? ah? d? ka na otu oge a na-elek?ta mmad? nsogbu e ?se. ?z? ah?a etiti nke

 

n'aka kaad? b?gh? n'okpuru iwu nke Money agbazinye Business Iwu. ?gw? na-aba na-ike gbaziri site Money agbazinye Business Iwu, na-eji agba gburugburu n'aka eku nke kaad?, nwekwara mere a ?n?d? na-agagh? nagide ?kw? ?gw?.

 

akw?kw? | ebu-n'elu ke agba gburugburu n'aka itule, mmas? nke
agba gburugburu otuto maka kwa af? ?n?ego nke

 

agba gburugburu n'aka b? isi ihe na itule na gburugburu 2000, ugbu a na n'ak?k?-na-n'ak?k? na-enwe kwa af? mmas? ?n?ego nke 15% na f?r? nke nta niile nke ?l? ?r?. Nke a na-kw?r? ?gw? n'okpuru Capital Ndenye aha Iwu b? a ndabere iwu kwadoro. Na na ikwu kp?mkwem ihe at?, ihe at?, d? ka e nwere a itule nke agba gburugburu n'aka nke 500,000 yen, na-enwe kwa af? mmas? ?n?ego nke 15%, mmas? site na otu af? ga-75.000 yen.

 

b? nke a na-akw? ?gw? na agba gburugburu n'aka nke otu ?nwa 5,000 yen, kama ?gw? agagh?, ga-an?gide na-am?ba na agbara. Ga-akw? ?gw? na-am?ba a na kwa ?nwa 10,000 yen, ?kw? ?gw? n?mba nke 79 ugboro, nd? ?z? okwu ? na-ewe 6 af? na 7 ?nwa, na ?kw? ?gw? ego ga-789.500 yen na ng?k?ta. ?z?kwa, ? b?r? na ? na-amas? z?? ah?a na a ?h?r? agba gburugburu n'aka ke adianade do, ? ga-ag?nye nd? ?kw? ?gw? oge n'ihu.

 

akw?kw? | general mmas? (?r?), mmas? udu

 

agba gburugburu n'aka nke agba gburugburu n'aka na-,-nn?? uru ma ? b?r? na ? na-eji nke ?ma, jiri uru e d? elu. Ma ? b? na kaad? ?l? ?r? kwa af? ego ka onwe na-ad?begh? anya, any? akp ewu ewu site, ihe at?, na-enye uru ?garanya, ma, ka any? ghara ichefu na ? b? nd? na ihe ize nd? ???biga.

 

akw?kw? | nke agba gburugburu egwu ego System na-nyere na akara, a ?n?d? nd? d? ot? ah? d? ka na otu oge a na-elek?ta mmad? nsogbu e ?se. ?z? ah?a etiti nke

 

n'aka kaad? b?gh? n'okpuru iwu nke Money agbazinye Business Iwu. ?gw? na-aba na-ike gbaziri site Money agbazinye Business Iwu, na-eji agba gburugburu n'aka eku nke kaad?, nwekwara mere a ?n?d? na-agagh? nagide ?kw? ?gw?.

 

akw?kw? | ebu-n'elu ke agba gburugburu n'aka itule, mmas? nke
agba gburugburu otuto maka kwa af? ?n?ego nke

 

agba gburugburu n'aka b? isi ihe na itule na gburugburu 2000, ugbu a na n'ak?k?-na-n'ak?k? na-enwe kwa af? mmas? ?n?ego nke 15% na f?r? nke nta niile nke ?l? ?r?. Nke a na-kw?r? ?gw? n'okpuru Capital Ndenye aha Iwu b? a ndabere iwu kwadoro. Na na ikwu kp?mkwem ihe at?, ihe at?, d? ka e nwere a itule nke agba gburugburu n'aka nke 500,000 yen, na-enwe kwa af? mmas? ?n?ego nke 15%, mmas? site na otu af? ga-75.000 yen.

 

b? nke a na-akw? ?gw? na agba gburugburu n'aka nke otu ?nwa 5,000 yen, kama ?gw? agagh?, ga-an?gide na-am?ba na agbara. Ga-akw? ?gw? na-am?ba a na kwa ?nwa 10,000 yen, ?kw? ?gw? n?mba nke 79 ugboro, nd? ?z? okwu ? na-ewe 6 af? na 7 ?nwa, na ?kw? ?gw? ego ga-789.500 yen na ng?k?ta. ?z?kwa, ? b?r? na ? na-amas? z?? ah?a na a ?h?r? agba gburugburu n'aka ke adianade do, ? ga-ag?nye nd? ?kw? ?gw? oge n'ihu.

 

akw?kw? | general mmas? (?r?), mmas? udu

 

agba gburugburu n'aka nke agba gburugburu n'aka na-,-nn?? uru ma ? b?r? na ? na-eji nke ?ma, jiri uru e d? elu. Ma ? b? na kaad? ?l? ?r? kwa af? ego ka onwe na-ad?begh? anya, any? akp ewu ewu site, ihe at?, na-enye uru ?garanya, ma, ka any? ghara ichefu na ? b? nd? na ihe ize nd? ???biga.

 

akw?kw? | nke agba gburugburu egwu ego Te, nakwa na ? ka mere a ?n?d? na-agagh? nagide ?kw? ?gw?.

 

akw?kw? | ebu-n'elu ke agba gburugburu n'aka itule, mmas? nke
agba gburugburu otuto maka kwa af? ?n?ego nke

 

agba gburugburu n'aka b? isi ihe na itule na gburugburu 2000, ugbu a na n'ak?k?-na-n'ak?k? na-enwe kwa af? mmas? ?n?ego nke 15% na f?r? nke nta niile nke ?l? ?r?. Nke a na-kw?r? ?gw? n'okpuru Capital Ndenye aha Iwu b? a ndabere iwu kwadoro. Na na ikwu kp?mkwem ihe at?, ihe at?, d? ka e nwere a itule nke agba gburugburu n'aka nke 500,000 yen, na-enwe kwa af? mmas? ?n?ego nke 15%, mmas? site na otu af? ga-75.000 yen.

 

b? nke a na-akw? ?gw? na agba gburugburu n'aka nke otu ?nwa 5,000 yen, kama ?gw? agagh?, ga-an?gide na-am?ba na agbara. Ga-akw? ?gw? na-am?ba a na kwa ?nwa 10,000 yen, ?kw? ?gw? n?mba nke 79 ugboro, nd? ?z? okwu ? na-ewe 6 af? na 7 ?nwa, na ?kw? ?gw? ego ga-789.500 yen na ng?k?ta. ?z?kwa, ? b?r? na ? na-amas? z?? ah?a na a ?h?r? agba gburugburu n'aka ke adianade do, ? ga-ag?nye nd? ?kw? ?gw? oge n'ihu.

 

akw?kw? | general mmas? (?r?), mmas? udu

 

agba gburugburu n'aka nke agba gburugburu n'aka na-,-nn?? uru ma ? b?r? na ? na-eji nke ?ma, jiri uru e d? elu. Ma ? b? na kaad? ?l? ?r? kwa af? ego ka onwe na-ad?begh? anya, any? akp ewu ewu site, ihe at?, na-enye uru ?garanya, ma, ka any? ghara ichefu na ? b? nd? na ihe ize nd? ???biga.

 

akw?kw? | nke agba gburugburu egwu ego Te, nakwa na ? ka mere a ?n?d? na-agagh? nagide ?kw? ?gw?.

 

akw?kw? | ebu-n'elu ke agba gburugburu n'aka itule, mmas? nke
agba gburugburu otuto maka kwa af? ?n?ego nke

 

agba gburugburu n'aka b? isi ihe na itule na gburugburu 2000, ugbu a na n'ak?k?-na-n'ak?k? na-enwe kwa af? mmas? ?n?ego nke 15% na f?r? nke nta niile nke ?l? ?r?. Nke a na-kw?r? ?gw? n'okpuru Capital Ndenye aha Iwu b? a ndabere iwu kwadoro. Na na ikwu kp?mkwem ihe at?, ihe at?, d? ka e nwere a itule nke agba gburugburu n'aka nke 500,000 yen, na-enwe kwa af? mmas? ?n?ego nke 15%, mmas? site na otu af? ga-75.000 yen.

 

b? nke a na-akw? ?gw? na agba gburugburu n'aka nke otu ?nwa 5,000 yen, kama ?gw? agagh?, ga-an?gide na-am?ba na agbara. Ga-akw? ?gw? na-am?ba a na kwa ?nwa 10,000 yen, ?kw? ?gw? n?mba nke 79 ugboro, nd? ?z? okwu ? na-ewe 6 af? na 7 ?nwa, na ?kw? ?gw? ego ga-789.500 yen na ng?k?ta. ?z?kwa, ? b?r? na ? na-amas? z?? ah?a na a ?h?r? agba gburugburu n'aka ke adianade do, ? ga-ag?nye nd? ?kw? ?gw? oge n'ihu.

 

akw?kw? | general mmas? (?r?), mmas? udu

 

agba gburugburu n'aka nke agba gburugburu n'aka na-,-nn?? uru ma ? b?r? na ? na-eji nke ?ma, jiri uru e d? elu. Ma ? b? na kaad? ?l? ?r? kwa af? ego ka onwe na-ad?begh? anya, any? akp ewu ewu site, ihe at?, na-enye uru ?garanya, ma, ka any? ghara ichefu na ? b? nd? na ihe ize nd? ???biga.

 

akw?kw? | nke agba gburugburu egwu ego Na-ad?gh? akw? ?gw? na agba gburugburu n'aka nke ?nwa 5000 yen, ka naan? aba ?gw?, ? ga-an?gide na-am?ba na agbara. Ga-akw? ?gw? na-am?ba a na kwa ?nwa 10,000 yen, ?kw? ?gw? n?mba nke 79 ugboro, nd? ?z? okwu ? na-ewe 6 af? na 7 ?nwa, na ?kw? ?gw? ego ga-789.500 yen na ng?k?ta. ?z?kwa, ? b?r? na ? na-amas? z?? ah?a na a ?h?r? agba gburugburu n'aka ke adianade do, ? ga-ag?nye nd? ?kw? ?gw? oge n'ihu.

 

akw?kw? | general mmas? (?r?), mmas? udu

 

agba gburugburu n'aka nke agba gburugburu n'aka na-,-nn?? uru ma ? b?r? na ? na-eji nke ?ma, jiri uru e d? elu. Ma ? b? na kaad? ?l? ?r? kwa af? ego ka onwe na-ad?begh? anya, any? akp ewu ewu site, ihe at?, na-enye uru ?garanya, ma, ka any? ghara ichefu na ? b? nd? na ihe ize nd? ???biga.

 

akw?kw? | nke agba gburugburu egwu ego Na-ad?gh? akw? ?gw? na agba gburugburu n'aka nke ?nwa 5000 yen, ka naan? aba ?gw?, ? ga-an?gide na-am?ba na agbara. Ga-akw? ?gw? na-am?ba a na kwa ?nwa 10,000 yen, ?kw? ?gw? n?mba nke 79 ugboro, nd? ?z? okwu ? na-ewe 6 af? na 7 ?nwa, na ?kw? ?gw? ego ga-789.500 yen na ng?k?ta. ?z?kwa, ? b?r? na ? na-amas? z?? ah?a na a ?h?r? agba gburugburu n'aka ke adianade do, ? ga-ag?nye nd? ?kw? ?gw? oge n'ihu.

 

akw?kw? | general mmas? (?r?), mmas? udu

 

agba gburugburu n'aka nke agba gburugburu n'aka na-,-nn?? uru ma ? b?r? na ? na-eji nke ?ma, jiri uru e d? elu. Ma ? b? na kaad? ?l? ?r? kwa af? ego ka onwe na-ad?begh? anya, any? akp ewu ewu site, ihe at?, na-enye uru ?garanya, ma, ka any? ghara ichefu na ? b? nd? na ihe ize nd? ???biga.

 

akw?kw? | nke agba gburugburu egwu ego