{pp ?pxtp ~uyu ur|ru|?{ qpp ?pzp ?pw|p~t q| }?}{?~? }p?p~ ~ qu???x?

R?x ?pw y~yp~? ?pzp ?pw|p~t pqp }p?pp? usu ?? p~tp ~uyu ur|ru|?{ ?u, ?x {pp ~uyu|usu ?pzp ?pw|p~t?p q|pt. @|pztp, ~~p wp?pt {u ?pp?p~tp, ?pzp ?pw|p~t }?}{?~t?s? qp q| }?}{?~, uquq? ?x, ptp p~tp ~uyu p|?p~ q|p, p|~? p|t~ p|p ?pp {?uz?{. R~}u~ ?pp

 

, q??~u~ wp| {pp {utyutu~, ?q ?|p~t? tu pp|p~ q|p~ ?pw ??p|tp, ~tpz-p? p?pz~tp|?p~ ~~ ?pzp ?pw|p~t ~us?xs? p?tp q| p~p|pt. Esu q?~uu ?pw ?z}tp~p ?ut? wppt quuu{ ?|p~t, ~tpz q? ?u p?pz~tp|?p~ ~~ ?~t|pt | y?, ~uyu wppt. R?x q ?|p~t pqy?pu~ qpp~ {pp ~uyu|u qp, ~tpz-p?, ?z{u~? q?~uu ?pw y~yp~? ?px p|t {?}, }?~tpz ~uyu|u qz~p ?ppz?. {ux {u|su~ u?qus? qp q|p

 

?pzp ?pw|p~t? ?pzp ?pw|p~t

 

 

{pp ~uyu qz~p ~uyu ur|ru|?{ {uxtu, p?p ?pzp|?p~ }p qp} }?}{?~t?s? qp. }?~tpz ?~|? ?pw u?~tu p|?p~tp {uxtu qp~{-{pp ?pxtp ?}u~ pzxt? }?|u|u}u|ut?, ?z{u~?, }p|, | pzxt? q?|?s?~ ?~u}tusu {?}u{uut?. R~}u~ ?pp, {uzq? ?pw y~yp {}yy p?p ??~, ~tpz-p? ?{u|ut?.

 

@|pztp, p?p ?pzp|?p~ ~u}uu }p ?xsuut? ?p~p, | ?pw y~yp~? p?pz~tp~ ?pzp ?pw|p~t qpz|p~. O uqu?, ~p? p?p ?pzp|?p~ }p ?xsu??~ }tu|tusu, ?pw y~yp~? ?pzp ?pw|p~t ~t p?tp ??~ }??y {uuz?{.

 

, ~tpz-p? ??u q??{?u p|pt? tu, ?x ?pzp ?pw|p~t p?|?p tu pzpt. @| uu{u|?{u pz|? q?~uu ?zsu wu ??~, ?z{u~? |, q?~uu ?pw y~yp~? ?pw|p~tt p|t, pztp|p~ wpz-{?z? }u~ ?u wp?tpzt ??~ ?y~ q|pt. | ?u q??{?su q|pt R~t?p~, usu q ?|p~t ?t??~ pztp|p~p , | ?u wp~ {? wpp?p ?pz q|pt.

 

[su_note note_color = ?# FFFFFF?] _ x000D_ ur|ru|?{ {uty?{. A?x ?|{u~ p~~ u~s?x pxp w?p? qu{u ~uyu ur|ru|?{
~ q|?p {pp ~uyu. O| {?usu~ wp?tpz|ptp ?pzp ?pw|p~tp p|pt u}u, q?p? | p?p ?p ??~ ~p ? ?z.

 

?pzp ?pw|p~t q| pq|pt {uxtu
[/ su_note] {u {uu{?
?pw y~yp~?, ?px ?|?p~ ?|? ?x}uut? p?pz~tp~ ?pzp ?pw|p~t qz~p. Mp|, }?~tpz ~?{u?~?? sp~? w?~u pzxt? pr{p~ ?}u~tu u?~tu ?x}uu {?su q|pt, q?p? w?tu}p? }px}?~ wu{u ?|?p|pt? ?|{u~ ?x}u q| pq|pt ? ?|? q|pt. R~t?p~, qu?{ ?x p?|?p~ p?tp?p {?x wu{?x ??~ ?q? ?pw y~y~? ?x}u? }px}?~~ ?p }p?p~ ?|{u~ ?pzp ?pw|p~t }p?pp?. }?~tpz ?u wp qz~p {u?u ?pw y~yp~? q?xsu ?x}u{u|u?~??, ~tpz-p? {?su~ ~uyu ?x}uu, {ux?~tu

 

?|t. R?x ?u q|pp?p p|p?tp|? ux?} q|p, }?~tpz ~uyu|u, ~tpz-p? p?tp q?? u?~tu ?ppp}x.

 

R~tpz-p?, ?xt?? ??pp ?p~p ~uyu ?pzp ?pw|p~t, u{ ?x, ?tuu, ?x ?|usu {u|u qp|p~ }p~? }?|u?~ ?px?p }?}{?~ u}u. R?x wp?p ~uyu p|?p ?y}p| q|p, ~tp | ?}p ?pw|p~tp~ q|pt ~uyu p?tp }p?xt q| pq|pt. R~tpz-p?, }?~tpz ?|?p~ y? ~uyu ?x}uu?~, {?su~. R?x ?u q|pp?p p|p?tp|? ux?} q|p, }?~tpz ~uyu|u, ~tpz-p? p?tp q?? u?~tu ?ppp}x.

 

R~tpz-p?, ?xt?? ??pp ?p~p ~uyu ?pzp ?pw|p~t, u{ ?x, ?tuu, ?x ?|usu {u|u qp|p~ }p~? }?|u?~ ?px?p }?}{?~ u}u. R?x wp?p ~uyu p|?p ?y}p| q|p, ~tp | ?}p ?pw|p~tp~ q|pt ~uyu p?tp }p?xt q| pq|pt. R~tpz-p?, }?~tpz ?|?p~ y? ~uyu ?x}uu?~, {?su~. R?x ?u q|pp?p p|p?tp|? ux?} q|p, }?~tpz ~uyu|u, ~tpz-p? p?tp q?? u?~tu ?ppp}x.

 

R~tpz-p?, ?xt?? ??pp ?p~p ~uyu ?pzp ?pw|p~t, u{ ?x, ?tuu, ?x ?|usu {u|u qp|p~ }p~? }?|u?~ ?px?p }?}{?~ u}u. R?x wp?p ~uyu p|?p ?y}p| q|p, ~tp | ?}p ?pw|p~tp~ q|pt ~uyu p?tp }p?xt q| pq|pt.