Kredit pusingan, nama rasmi dipanggil pusingan, adalah perkataan yang bermaksud membayar secara berkala. Secara umum, ia bertujuan untuk membayar amaun yang ditentukan ke bulan, walaupun membeli baran...

Kredit pusingan terdapat adalah satu kelebihan yang besar. Sejak ansuran akan menetapkan pelan pembayaran secara individu, lebih banyak jumlah membeli-belah, tetapi akan menjadi bayaran bulanan lebih ...

Kad kredit, ada bulan depan sekali gus atau ansuran, seperti kredit pusingan dengan beberapa kaedah pembayaran tetapi, ansuran dan kredit pusingan akan mengambil faedah kadar faedah. Seperti disebut s...

Kredit pusingan telah menerima pakai sistem untuk terus membayar jumlah tertentu yang anda tentukan setiap bulan, bukannya membayar untuk barangan individu seperti ansuran, setiap bulan untuk semua ju...

kadar tahunan18%kaedah pembayaran balikdengan sistem keluar untuk terus membayar secara garis lurus prinsipal. Ia telah menerima pakai kaedah pembayaran balik sendiri dipanggil "Maipei menjadi ribonuc...