Creditul revolving este un mare avantaj. Av?nd ?n vedere c? ratele vor stabili planul de plat? ?n mod individual, cu at?t mai mult cantitatea de cump?r?turi, dar va fi pl??i lunare mult mai mari, fapt...

Cardul de credit, exist? o luna viitoare sum? forfetar? sau rate, cum ar fi revolving de credit cu unele dintre metodele de plat?, dar, rate ?i revolving de credit va lua dob?nd? rata dob?nzii. Dup? c...

Creditul revolving, denumirea oficial? se nume?te turnante, este un cuv?nt, ceea ce ?nseamn? s? pl?teasc? periodic. ?n general, se ?n?elege s? pl?teasc? suma pe care este determinat? de luna, chiar da...