6%.Postopek vra?ilafiksno stopnjo vrtljiva sistem. Minimalne odpla?ila revolving kredita, kar je tri odstotke razpolo?ljivega zneska, je dele? manj kot 1000 jenov zaokro?i do 1000 jenov. Na primer, ?e...

Revolving kredit, ki je uradno ime se imenuje z vrtljivimi, je beseda, ki pomeni, da redno pla?ilo. Na splo?no je bilo mi?ljeno, da pla?a znesek, ki se dolo?i na mesec, tudi ?e kupujejo drage izdelke,...

Revolving kredit je sprejela sistem, da ?e naprej pla?ati dolo?en znesek, ki ga podate vsak mesec, ne pa pla?ilo za posamezne predmete, kot so obrokih, vsak mesec za celoten znesek denarja, ki je bila...

Revolving kredit je velika prednost. Ker se bodo obroki dolo?iti na?rt pla?il individualno, bolj bo znesek nakupovanje, vendar je veliko ve?ja mese?na pla?ila, je dejstvo, da zato, ker je revolving kr...

Kreditna kartica, je naslednji mesec pav?alnega zneska ali obrokih, kot revolving kredit z nekaterimi od na?inov pla?ila, vendar obrok in revolving kredit bo zanimanje obrestne mere. Kot je omenjeno k...

Letna stopnja18%na?in odpla?evanjaz out sistem ?e naprej pla?ujejo na podlagi enakomerno glavnice. Sprejela je svojo metodo lastne odpla?evanja imenovano "Maipei biti ribonukleinska". Mese?no pla?ilo,...