R-style (Earl slog) kartica [revolving-le]

Letna stopnja
15%

 

na?in odpla?evanja
ravnovesje slide glavnica in obresti pav?alno revolving kredit. 10.000 jen zgornja meja mese?nega zneska pla?ila, 20.000 jenov, dolo?en z med 30.000 jenov, bodo prenesli v naslednji mesec, ?e je poraba kartica ve? kot dolo?en znesek denarja. ?e ste uporabljali 100.000 jenov je nastavljena na 10.000 jenov seveda mese?no pla?ilo, bodo obresti 1.250 jenov pomno?i s 1,25%, za 8750 jenov minus 1.250 jen od 10.000 jenov, je, odpla?ilo glavnice to bo dodeljena.

 

razpolo?ljivih kreditnih
60 jenov od 400.000 jenov

 

Opis
R-stil (Earl slog), kartica je ribonukleinska namensko kartico, ki jo je Jack o potro?ni?kih kreditih velikan izdal. Letna ?lanarina je brezpla?na vse od prvega leta. To traja ribonukleinske obresti od prvi?. Ko se obrnite na klicni center, ?e presega kreditni limit

 

, lahko predpla?ilo. Se dolo?i v enkratnem znesku ali bonus pav?alno pla?ilo revolving kreditnimi drugih pla?ilnih sredstev, kot so, samo predstaviti, bo samodejno iz revolving kredita zdravljenja.

 

je sprejela Lovely to?ka je privilegij to?kovni sistem
Jacks, v primerjavi z drugimi izdajo Jacks kartice bo imela dvojni to?ke. Mo?no je, da shranite vse eno za 2 to?ki 200 jena je razmerje vedno 1%. Ta to?ka se lahko zamenja ANA kilometrov ali JAL Prevo?eni kilometri banka, DoCoMo to?ke, T to?ke, je dober enostaven za uporabo kartice.

 

pa izberete celotno pla?ilo v ?asu prve, da bi se izognili interes revolving kredit, dru?ba za uporabo vsebin je revolving kredit obresti 1. 25% je postal prepri?an dolgotrajen pogoji. Na voljo je dodatna storitev, ki se imenuje neto mir mislih storitev, kot so ukrepi proti goljufijam na spletu, obi?ajno kredit podjetje ni mi nadomestilo, nadomestilo v primeru nepoobla??ene uporabe ?tevilke kartice na internetu so bili naklju?ni.

 

letna pristojbina velikih prednosti je, da je v tujini potovalno zavarovanje brezpla?no samodejno naklju?no. Zato je koristno, kot je kartica za uporabo kot v tujini potovalno zavarovanje. Ker je samodejno stranski, u?inek je enak kot tisti iz zavarovanja le potekala ShichiEru.

 

podobna zavarovanja, kot so darila potovanja podjetje, isto kot nadomestilo za ?kodo stro?kov nesre? in zdravljenja bolezni in prtljage, so plus, se je pridru?ila zavarovanje s potovanja v tujini, imajo samo zahtevano to bo.

 

Travelers priporo?amo
kvalifikacije vloga naj bi bila sposobna ?love?kega stika po telefonu starosti 18 let ali ve?, se lahko naro?ite na ?tudenta. Glede na to, tudi skupaj je zamenljiva s to?ko ANA in JAL, ste rekli, da je kartica, ki je primerna za ljudi, ki gredo pogosto potujejo v tujino.

 

doma in v tujini, za izdelke, kupljene v R-style kartice, tudi storitev, imenovano za??ito nakupovanje za nadomestilo za ?kodo, kot so po?kodbe ali kraje, ki jih nenamerno nesre?i 90 dni povzro?il od dneva nakupa do 1 milijon jenov na leto je naklju?no.

 

lahko dodate tudi ETC kartico, potovanja najljub?ih ljudi in je primerna za take ljudi, da aktivno delajo. Za??ita Nakupovanje tudi kritike so visoko ocenili, ugled in je ob?utek varnosti v trgovini. Sistem se imenuje J skladi??e mobilni popust obra?un mobilnih telefonov so zelo priljubljene visoka te?aju tudi. Podobno kot zavarovanje, da je in nadomestila je plus za ?kodo, po?kodbe, stro?ki zdravljenja bolezni in prtljage, je u?inek enak kot zavarovanje s potovanja v tujini se zahteva samo, da imajo.

 

Travelers priporo?amo
kvalifikacije vloga naj bi bila sposobna ?love?kega stika po telefonu starosti 18 let ali ve?, se lahko naro?ite na ?tudenta. Glede na to, tudi skupaj je zamenljiva s to?ko ANA in JAL, ste rekli, da je kartica, ki je primerna za ljudi, ki gredo pogosto potujejo v tujino.

 

doma in v tujini, za izdelke, kupljene v R-style kartice, tudi storitev, imenovano za??ito nakupovanje za nadomestilo za ?kodo, kot so po?kodbe ali kraje, ki jih nenamerno nesre?i 90 dni povzro?il od dneva nakupa do 1 milijon jenov na leto je naklju?no.

 

lahko dodate tudi ETC kartico, potovanja najljub?ih ljudi in je primerna za take ljudi, da aktivno delajo. Za??ita Nakupovanje tudi kritike so visoko ocenili, ugled in je ob?utek varnosti v trgovini. Sistem se imenuje J skladi??e mobilni popust obra?un mobilnih telefonov so zelo priljubljene visoka te?aju tudi. Podobno kot zavarovanje, da je in nadomestila je plus za ?kodo, po?kodbe, stro?ki zdravljenja bolezni in prtljage, je u?inek enak kot zavarovanje s potovanja v tujini se zahteva samo, da imajo.

 

Travelers priporo?amo
kvalifikacije vloga naj bi bila sposobna ?love?kega stika po telefonu starosti 18 let ali ve?, se lahko naro?ite na ?tudenta. Glede na to, tudi skupaj je zamenljiva s to?ko ANA in JAL, ste rekli, da je kartica, ki je primerna za ljudi, ki gredo pogosto potujejo v tujino.

 

doma in v tujini, za izdelke, kupljene v R-style kartice, tudi storitev, imenovano za??ito nakupovanje za nadomestilo za ?kodo, kot so po?kodbe ali kraje, ki jih nenamerno nesre?i 90 dni povzro?il od dneva nakupa do 1 milijon jenov na leto je naklju?no.

 

lahko dodate tudi ETC kartico, potovanja najljub?ih ljudi in je primerna za take ljudi, da aktivno delajo. Za??ita Nakupovanje tudi kritike so visoko ocenili, ugled in je ob?utek varnosti v trgovini. Sistem se imenuje J skladi??e mobilni popust obra?un mobilnih telefonov so zelo priljubljene visoka te?aju tudi. Line najljub?i ljudje in smo primerni za tak?ne ljudi, da aktivno delajo. Za??ita Nakupovanje tudi kritike so visoko ocenili, ugled in je ob?utek varnosti v trgovini. Sistem se imenuje J skladi??e mobilni popust obra?un mobilnih telefonov so zelo priljubljene visoka te?aju tudi. Line najljub?i ljudje in smo primerni za tak?ne ljudi, da aktivno delajo. Za??ita Nakupovanje tudi kritike so visoko ocenili, ugled in je ob?utek varnosti v trgovini. Sistem se imenuje J skladi??e mobilni popust obra?un mobilnih telefonov so zelo priljubljene visoka te?aju tudi.