The wokurarama chikwereti, mukuru zita rinonzi wokurarama, ishoko rinoreva kubhadhara nguva nenguva. Kazhinji, rinenge zvaireva kubhadhara mari akatsunga mwedzi, kunyange kana kutenga zvinhu zvinodhur...

Wokurarama chikwereti yave kushandisa hurongwa kuramba kubhadhara imwe mari kuti iwe tsanangurai mumwe mwedzi, pane kubhadhara nomumwe zvinhu zvakadai Yakabudiswa, mumwe mwedzi yose mari yakashandiswa...