Norma vjetore e18%Metoda e shlyerjesme sistemin p?r t? vazhdojn? t? paguajn? n? baza lineare drejtorin. Ajo ka miratuar metod?n e shlyerjes vet t? quajtur "Maipei jet? ribonucleic". pagesa mujore, mun...

Kart? krediti, ka muajin e ardhsh?m shum? e madhe apo k?ste, t? tilla si rrotullues kredi me disa nga metodat e pages?s, por, me k?ste dhe rrotullues krediti do t? marr? interes norm?s s? interesit. S...

Rrotullues kredi ka miratuar nj? sistem t? vazhdojn? t? paguajn? nj? shum? t? caktuar q? ju t? specifikoj? ?do muaj, n? vend se t? paguajn? p?r sende t? ve?anta t? tilla si k?ste, ?do muaj p?r t? gjit...

rrotullues kredia nuk ?sht? nj? p?rpar?si e madhe. Q? k?stet do t? p?rcaktoj? planin e pages?s individualisht, m? shum? sasia e blerjeve, por do t? jet? pagesa mujore shum? m? t? m?dha, fakti se p?r s...