Dallimi i kredi rrotullues dhe me k?ste t? pagesave

Dallimi i kredis? rrotullues dhe k?sti mund t? gjenden n? aspektin se si p?r t? p?rcaktuar pagesat mujore. Rrotullues t? kredis? ?sht? nj? metod? q? do t? paguaj? p?r t? vendosur nj? sasi konstante p?r t? paguar ?do muaj n? koh?n e kontrat?s kart?, por k?stet ?sht? nj? metod? q? do t? paguaj? ?do her? t? vendosur individualisht n? koh?n e blerjes.

 

N?
rrotullues kredi dhe rrotullues kreditit, dhe t? vendosur pagesa mujore n? koh?n e n? thelb e kontrat?s kart?. Shpenzojn? 20 kur brenda pages?s jen minimale mujore 5,000 jen, settings, t? tilla si 10.000 jen kur shuma p?rdorimi ?sht? i barabart? ose m? shum? se 20 milion? jen ?sht? e zakonshme. N? k?t? rast, kjo nuk do t? ndryshoj? n? 5000 pagesa jen minimale ?do muaj nga sasia e p?rdorimit. P?rve? k?saj, n? qoft? se pagesa minimale ose m? shum? kompani kart? ?sht? vendosur, ju mund t? vendosni shum?n e parave t? tyre.

 

n? kredi rrotulluese, para pages?n e t? gjitha blerjeve ose mund t? vendosen n? rrotullues kredi, gjithashtu, ose ju mund t? vendosni p?r rrotullues t? kredis? me telefon ose Faqja Kryesore Internet t? kompanis? kart? pas pazar. P?rve? k?saj, ju gjithashtu mund t? specifikoj? metod?n e pages?s ndaj rrotullues t? kredis? n? koh?n e blerjes n? dyqan. Ekziston edhe nj? kart? ribonucleic dedikuar, t? gjith? do t? p?rdorimi i k?saj karte ?sht? automatikisht rrotullohet kreditit. K?stet

 

 

k?ste dhe ?sht? nj? sistem q? do t? paguaj? ?sht? i ndar? n? numrin e p?rdoruesit d?shiruar. Pagesa e ndryshon mujore me shum?n e p?rdorur dhe numri i pagesave ?sht? dallim i madh n? mes rrotullues t? kredis?. Numri i pagesave, i vendosur individualisht p?r ?do p?rdorim kart?. 3 her? ose 5 her?, 10 her?, ajo ?sht? e zakonshme, t? tilla si 12 her?. Ajo mund t? jet? ngritur p?r rreth 24 her? apo 36 her?, ose ju mund t? zgjidhni nj? pages? bonus.

 

dhe disavantazhet

 

 

N? p?rgjith?si secilin prej p?rfitimeve, rrotullues krediti ?sht? vendosur t? interesit sesa rrit k?ste. N? shum? raste, me interes 18% nga 15% n? kredi rrotullues, n? k?ste ?sht? b?r? nj? 15% nga 12%. N? kredi rrotullues ka pagesa mujore t? vazhdueshme, p?r shkak se ajo ?sht? e nj?jta sasi e parave p?r t? paguar pa marr? parasysh se sa pazar, e sht?pis? n? nj? pik? t? till? Ajo thot? se metoda miq?sore pages?s. ?do her?

 

kund?rt n? k?ste p?r t? bler? mallra, kjo shum? pagesa do t? vazhdoj? t? rritet. Kur rrotullues kredia vazhdon t? pazar, por ka gjithmon? p?rfundon e as humbur ose jan? b?r? rast, k?ste, nga ana tjet?r, p?r shkak se numri ?sht? vendosur, ka avantazhin se p?rfundimi i pages?s ?sht? e leht? p?r t'u kuptuar. Prandaj, rrotullues krediti ose nj? menaxhim t? dob?t t? fondeve, njer?zit q? jan? ose do t? donte p?r t? compress sa m? shum? t? jet? e mundur barra pages?n e mujore ka qen? p?rballur.

 

P?rve? k?saj, k?ste edhe si ju t? p?rpiqet p?r t? ndryshuar m?nyr?n e pages?s nga posht?, ?sht? e v?shtir? t? ndryshoj? p?r sa koh? q? nuk ka kushte t? ve?anta, rrotullues kredi ?sht? e parapagimit t? jet? e mundur. Ky ?sht? nj? avantazh i madh i rrotullues t? kredis?. P?r shembull, n? qoft? se ju bleni nj? 100,000 mallra jen, l?n? momentin rrotullues t? kredis?, n? qoft? se parat? q? u organizua n? m?nyr? t? till? si muajin e ardhsh?m mund t? jen? t? p?rgatitur, ju mund t? p?rfundoj? n? t? nj?jt?n koh? pages?s me t? holla.

 

kjo shum?, ju mund t? prer? pages?n e interesit. Parapagimit n? rastin e k?steve nuk ?sht? e pamundur, por, pasi telefon t? drejtp?rdrejt? kontakti, etj p?r t? kompanis? kart?, nuk ka t? ngjar? t? jet? ngarkuar nj? administrative mbi t? interesit, t? tilla si n? fillim t? paguaj? interes ve? e ve?. Rrotullues t? kredis? ?sht? nj? kuptim i mir? se si funksionon, ju mund t? p?rdorni t? tilla si ajo ?sht? shum? i p?rshtatsh?m p?r t? shkuar paguar si? duhet duke p?rdorur parapagimin. P?r shembull, n? qoft? se ju bleni nj? 100,000 mallra jen, l?n? momentin rrotullues t? kredis?, n? qoft? se parat? q? u organizua n? m?nyr? t? till? si muajin e ardhsh?m mund t? jen? t? p?rgatitur, ju mund t? p?rfundoj? n? t? nj?jt?n koh? pages?s me t? holla.

 

kjo shum?, ju mund t? prer? pages?n e interesit. Parapagimit n? rastin e k?steve nuk ?sht? e pamundur, por, pasi telefon t? drejtp?rdrejt? kontakti, etj p?r t? kompanis? kart?, nuk ka t? ngjar? t? jet? ngarkuar nj? administrative mbi t? interesit, t? tilla si n? fillim t? paguaj? interes ve? e ve?. Rrotullues t? kredis? ?sht? nj? kuptim i mir? se si funksionon, ju mund t? p?rdorni t? tilla si ajo ?sht? shum? i p?rshtatsh?m p?r t? shkuar paguar si? duhet duke p?rdorur parapagimin. P?r shembull, n? qoft? se ju bleni nj? 100,000 mallra jen, l?n? momentin rrotullues t? kredis?, n? qoft? se parat? q? u organizua n? m?nyr? t? till? si muajin e ardhsh?m mund t? jen? t? p?rgatitur, ju mund t? p?rfundoj? n? t? nj?jt?n koh? pages?s me t? holla.

 

kjo shum?, ju mund t? prer? pages?n e interesit. Parapagimit n? rastin e k?steve nuk ?sht? e pamundur, por, pasi telefon t? drejtp?rdrejt? kontakti, etj p?r t? kompanis? kart?, nuk ka t? ngjar? t? jet? ngarkuar nj? administrative mbi t? interesit, t? tilla si n? fillim t? paguaj? interes ve? e ve?. Rrotullues t? kredis? ?sht? nj? kuptim i mir? se si funksionon, ju mund t? p?rdorni t? tilla si ajo ?sht? shum? i p?rshtatsh?m p?r t? shkuar paguar si? duhet duke p?rdorur parapagimin.