card USC rrotullues kredi | tilla si komisioni i norm?s s? interesit t? llogaritjes, detajeve t? sh?rbimit

tipar i madh i rrotullues t? kredis? s? kart?s SHDU ?sht? se sh?rbimi i quajtur "ribonucleic m? von?" ?sht? n? dispozicion. N? k?t? sh?rbim, edhe n? qoft? se shlyerja duke zgjedhur "shum? e madhe" dhe "k?ste" n? koh?n e blerjes s? mallrave dhe sh?rbimeve, ju mund t? ndryshoj? n? rrotullues kredi m? von? n?se ?sht? e nevojshme. P?r m? tep?r, ?sht? e mundur t? leht? t? ndryshoj? n? internet ose telefon, procedur? e lodhshme nuk ?sht? e nevojshme.

 

Gjithashtu, n? qoft? se i regjistruar paraprakisht, t? gjith? e pages?s ?sht? b?r? p?r t? kredituar rrotullues "Deklarat?s ribonucleic", gjithashtu ?sht? nj? nga sh?rbimet. Duke p?rdorur k?t? sh?rbim, ju mund t? shmangur pasur nevoj? t? specifikoj? "n? rrotullues t? kredis?" n? koh?n e secilit prej blerjeve. Megjithat?, edhe kur tha se "n? pages?n lump-sum" n? koh?n e pages?s n? mbi-the-counter, n? fakt, p?r t? cilat do t? paguajn? nga rrotullues kredi, le t? i kushtoj v?mendje p?r at? pik?.

 

P?rve? k?saj, karta SHDU dhe ka nj? kart? e "rrotullues kredi vet?m", ??kjo kart? mund t? marrin t? nj?jtin sh?rbim si "Deklarata ribonucleic".

 

n? plan t? shlyerjes t? kredis? rrotullues kart?n
SHDU t? kursit standarde dhe sigurisht afatgjat?, nga dy llojet e "kursit standarde dhe sigurisht afatgjat?", ju mund t? zgjidhni planin e shlyerjes. N? qoft? se bilanci n? dispozicion n? dat?n e afatit ?sht? m? pak se ose e barabart? me 100.000 \, n? standarde kurs 5.000 jen e n? muaj, n? kursin afatgjat? t? 3,000 jen n? muaj do t? paguhet.
P?rve? k?saj, duke shfryt?zuar bilancin n? dat?n afatit, shuma shlyerjen e ?do kurs ?sht? i ndrysh?m. Prandaj, jo vet?m plani i shlyerjes keni zgjedhur n? momentin e aplikimit, ?sht? e r?nd?sishme p?r t? p?rdorur, nd?rsa gjithmon? i vet?dijsh?m p?r bilancin n? dispozicion t? muajit.
shuma e pages?s s? parave, sepse ajo gjithashtu p?rfshin tarifat, si dhe kryesor, ajo nuk do t? jet? e nevojshme p?r vete komisioni.

 

shopping rrotullues tarifat e kreditit t? kart?s SHDU rrotullues komisionin e norm?s s? interesit t? kredis? dhe metod?n e llogaritjes kart?n e
SHDU e "norm?s s? konsiderueshme vjetore prej 15. 0 p?r qind ". Kjo do t? jet? shifrat mesatare si norm? vjetore t? kredis? rrotullues.

 

p?r shembull, p?r blerjen e produkteve 10.000 Y?n n? kredi rrotullues t? kart?s SHDU, pages?s shuma e p?rgjithshme e ??shtjes p?r t? shlyer at? pas nj? muaji do t? jet? "10,000 yen × 1.25% (norma e interesit 1 muaj s) = 10,125 Yen". Me fjal? t? tjera, ju mund t? shihni se vjen n? rrezik ?sht? tarifa norma e interesit t? 125 jen. P?r shuma mujore shlyerjen e parave nuk ?sht? e p?rkushtuar p?r kryesor t? gjitha, n? koh?n e p?rdorimit Le t? n? m?nyr? t? vendosur t? konfirmuar gjendjen mujore shlyerjes.

 

reference | metod?n e llogaritjes e rrotullues t? kredis?, n? faqen e internetit e simulimi kart?n e

 

SHDU, duke p?rdorur "pazar simulim ribonucleic shlyerjes", ju mund t? leht? t? llogaritur pagesat e norm?s s? interesit. N?se ju doni t? b?ni nj? plan m? specifik shlyerjes, ju mund t? d?shironi simulim t? till? gjithashtu t? p?rpiqen p?r t? shfryt?zuar n? m?nyr? aktive.