card Epos rrotullues kredi | tilla si komisioni i norm?s s? interesit t? llogaritjes, detajeve t? sh?rbimit

rrotullues Kredia e kart?s eposi, dy sh?rbime "madje edhe t? ndryshoni ribonucleic, kur ribonucleic" nuk do t? ekzistoj?. "Ndryshimi i Ribonucleic" ?sht?, edhe n? qoft? se ju specifikoni nj? shum? e madhe apo k?ste n? koh?n e blerjeve, ?sht? nj? sh?rbim, si? mund t? ndryshohet n? kredi rrotulluese nga pas nga procedura. Komisioni i rrotullues t? kredis? do t? marr?, por p?r shkak se kjo mund t? jet? nj? sasi konstante shlyerjen e parave n? muaj, ju mund t? zvog?loj? barr?n e shlyerjes mujore.

 

"n? ?do koh? ribonucleic" ?sht? nj? sh?rbim q? gjithmon? t? b?het pagesa n? kredi rrotullues. P?r shkak se ajo ?sht? e vendosur automatikisht si nj? kredi rrotullues n? koh?n e p?rdorimit t? kart?s, ju nuk keni nevoj? p?r t? kryer procedur?n si "ndryshim ribonucleic". Megjithat?, edhe n? qoft? se ju specifikoni nj? shum? e madhe apo k?ste, muajin e ardhsh?m e k?rkesave jan? p?r t? b?r? nj? kredi rrotullues, le t? i kushtoj v?mendje p?r at? pik?.

 

P?r t? p?rdorur k?to sh?rbime, n? telefon n? faqen e internetit dhe qendra t? konsumator?ve t? kartel?s eposi, ju do t? duhet p?r t? shp?rndar? procedur?n.

 

n? kart?n mujore
eposi q? mund t? ndryshoj? sasin? e ripagimit t? parave, n? qoft? se ju p?rdorni nj? sh?rbim t? quajtur "ribonucleic ndryshim Natyrisht pages?s", ju mund t? ndryshoj? planin mujore shlyerjes. Dhe "Kursi standarde dhe sigurisht afatgjat?, kursi drejt-line" e tre llojeve t? planit t? shlyerjes ?sht? p?rgatitur, n? rrjedh?n standarde dhe t? gjat? Natyrisht, shuma e shlyerjes do t? p?rcaktohet nga bilanci. N? rrjedh?n lineare, ajo do t? p?rcaktohet shuma mujore shlyerjes t? holla pavar?sisht bilancit (5, 000 yen).

 

P?rve? k?saj, ju mund t? rris? sasin? e ripagimit t? holla, dhe ju gjithashtu mund t? paguani bilancin n? grumbull t? plot?. N? qoft? se ?sht? e mundur p?r shlyerjen e hershme, ajo do t? ?oj? n? kursime q? komisioni t? norm?s s? interesit shuma.

 

reference | shlyerjes pjesa m? e madhe, pagesa gung?-shuma e rrotullues t? kredis? ?sht? e mundur? Kur pikat Epos

 

n? kart?n
eposi, e cila ?sht? akumuluar n? marr?veshje p?r t? p?rdorur rrotullues t? kredis?, do t? ndihmoj? t? fitojn? pik? eposit. N? rastin e nj? pagese t? holla, e cila do t? jet? 1 pik? jepen p?r ?do 200 jen, p?rdorimi i rrotullues t? kredis? ?sht? 2 her? ose m? shum? pik? q? ju merrni. Duhet t? theksohet, pikat Epos akumuluara mund t? p?rdoret kur pazar n? Marui, ju mund t? z?vend?soj? nj? shum?llojshm?ri t? certifikatave dhurat?.

 

N?se Epos duke p?rdorur rrotullues kart? krediti komision norma e interesit kart?
EPOS, ju duhet t? paguani tarif?n e interesit q? ?sht? p?rcaktuar. norma reale vjetore ?sht? "15 p?r qind", kjo ?sht? vlera mesatare numerike n? krahasim me kart? tjet?r.

 

tarif? norma e interesit, e nj?jt? si n? kompanit? e p?rgjithshme t? financave t? konsumit dhe kart? krediti, ka qen? e llogaritur nga "shuma p?rdorimin e parave × norm?s reale vjetore." P?r shembull, duke p?rdorur 100.000 \ n? rrotullues t? kredis?, n? rastin e shlyerjes n? shum?n e parave gjasht? muajsh, e ardhsh?m t? "100,000 × 0,15 ÷ 6 = 2500 jen", do t? marr? tarif? norm? interesi prej 2500 jen n? total.

 

reference | interesi i p?rgjithsh?m (Komisioni) i rrotulluese kredi, normat e interesit Ajo merr 500 tarifat norm?s s? interesit Yen.

 

reference | interesi i p?rgjithsh?m (Komisioni) i rrotulluese kredi, normat e interesit Ajo merr 500 tarifat norm?s s? interesit Yen.

 

reference | interesi i p?rgjithsh?m (Komisioni) i rrotulluese kredi, normat e interesit