R-style (Earl style) kart? [rrotulluese kredi-only]

Norma vjetore e
15%

 

metod?n e shlyerjes
rr?shqitje bilanci kryegj? dhe interes me norm? t? shesht? rrotullues kredi. 10,000 yen kufirin e sip?rm t? shum?s mujore e pages?s, 20.000 jen, i vendosur nga radh?t e 30.000 jen, do t? mbajn? mbi t? muajit t? ardhsh?m, n?se kart? shpenzojn? ?sht? m? shum? se nj? sasi t? caktuar parash. N? qoft? se ju jeni duke p?rdorur 100,000 jen ?sht? vendosur n? 10.000 \ rrjedh?n pagesa mujore, interesi do t? jet? 1.250 yen shum?zuar me 1.25%, p?r 8750 \ minus 1250 jen nga 10.000 jen e shlyerjes ?sht? kryesor ajo do t? ndahen.

 

dispozicion kreditit
60 yen nga 400.000 yen

 

P?rshkrimi
R-Style (stil Earl) card ?sht? nj? kart? ribonucleic dedikuar l?shuar nga Jack e gjigantit kredis? konsumatore. Tarifa vjetore an?tar?simi ?sht? i lir? t? gjith? rrug?n nga viti i par?. Ajo merr interes ribonucleic nga hera e par?. Kur ju t? kontaktoni qendr?n e thirrjeve, n?se ajo kalon kufirin e kreditit

 

, ju mund t? parapagimit. T? specifikohet n? nj? metodat e vetme e pages?s ose bonus gung?-shuma e pages?s rrotullohen kreditit t? tjera t? pagesave, t? tilla si, vet?m p?r t? paraqitur, ajo do t? jet? automatikisht i rrotullues trajtim kreditit.

 

ka miratuar nj? pik? e bukur ?sht? nj? privilegj
Jacks sistem pik?, n? krahasim me t? tjera t? l?shimit Jacks e kart?s do t? ket? pik? t? dyfisht? t?. ?sht? e mundur p?r t? shp?tuar secili me 2 pik? 200 jen, raporti reduktimi ?sht? gjithmon? e 1%. Kjo pik? mund t? shk?mbehet AKSH milje ose JAL Mileage Bank, DoCoMo pika, pika T, ?sht? nj? e mir? e leht? p?r ta p?rdorur kart?n.

 

Megjithat?, zgjedhjen pages?n e plot? n? koh?n e par?, n? m?nyr? p?r t? shmangur interesin e rrotullues kredi, shoq?ria p?r t? p?rdorur p?rmbajtje ?sht? e rrotullues interesit t? kredis? 1. 25% ?sht? b?r? nj? sigurt-konsumojn? Kushtet. Nuk ?sht? nj? sh?rbim shtes? i quajtur paqja neto i sh?rbimeve t? mendjes si masat e mashtrimit n? internet, zakonisht kompania e kreditit nuk ?sht? me kompensim, kompensimi n? rast t? p?rdorimit t? paautorizuar t? nj? num?r me kart? n? internet kan? qen? t? rast?sishme. Taksa vjetore

 

si p?rfitime t? m?dha ?sht? se sigurimi jasht? udh?timit falas ?sht? automatikisht i rast?sish?m. Prandaj, ajo ?sht? e dobishme si nj? kart? p?r t? p?rdorur si nj? sigurim t? udh?timit jasht? shtetit. P?r shkak se ajo ?sht? automatike rast?sish?m, efekti ?sht? i nj?jt? me at? t? p?rfshira n? sigurimin vet?m t? mbajtur ShichiEru.

 

ngjashme me sigurimin, t? tilla si dhurata e udh?timit kompani, e nj?jta gj? si kompensim p?r d?min e kostove aksidentit dhe trajtimit t? s?mundjes dhe bagazheve jan? plus, ajo u bashkua me sigurimin e k?rkuar nga udh?timet jasht? shtetit vet?m kan? ajo do t? jet?.

 

Udh?tar?t jan? t? rekomanduara aplikimi kualifikimi
?sht? menduar t? jet? e aft? t? kontaktit t? njeriut sipas mosh?s telefonit ?sht? 18 vje? ose m? t? vjet?r, ju mund t? regjistroheni nj? student. Duke pasur parasysh gjithashtu se bashku se ?sht? i k?mbyesh?m me pik?n e AKSH dhe JAL, ju thoni se kart? q? ?sht? i p?rshtatsh?m p?r njer?zit q? shkojn? shpesh p?r t? udh?tuar jasht? vendit.

 

n? sht?pi dhe jasht? vendit, p?r sendet e blera n? kart?n R-style, edhe nj? sh?rbim i quajtur mbrojtje pazar p?r t? kompensuar d?min, t? tilla si d?mtimi apo vjedhje t? shkaktuara nga aksidenti aksidentale prej 90 dit?sh nga data e blerjes deri n? 1 milion jen n? vit ajo ?sht? e rast?sishme.

 

gjithashtu mund t? shtoni kart?n etj, udh?tojn? njer?z t? preferuar, dhe Ai ?sht? i p?rshtatsh?m p?r njer?z t? till? q? t? punojn? n? m?nyr? aktive. Mbrojtja Shopping edhe n? shqyrtimet jan? vler?suar shum?, reputacioni dhe ka nj? ndjenj? t? siguris? n? dyqan. Sistem i quajtur J depo celular p?r zbritje faturimin e telefonave celular? jan? t? njohura edhe nga shkalla e lart? e k?mbimit. Ngjash?m me sigurimin se, dhe kompensimi ?sht? plus p?r d?met e l?ndimit, kostot e trajtimit s?mundje dhe bagazheve, efekti ?sht? i nj?jt? si sigurimi k?rkohet nga udh?timet jasht? vendit vet?m q? t? ket?.

 

Udh?tar?t jan? t? rekomanduara aplikimi kualifikimi
?sht? menduar t? jet? e aft? t? kontaktit t? njeriut sipas mosh?s telefonit ?sht? 18 vje? ose m? t? vjet?r, ju mund t? regjistroheni nj? student. Duke pasur parasysh gjithashtu se bashku se ?sht? i k?mbyesh?m me pik?n e AKSH dhe JAL, ju thoni se kart? q? ?sht? i p?rshtatsh?m p?r njer?zit q? shkojn? shpesh p?r t? udh?tuar jasht? vendit.

 

n? sht?pi dhe jasht? vendit, p?r sendet e blera n? kart?n R-style, edhe nj? sh?rbim i quajtur mbrojtje pazar p?r t? kompensuar d?min, t? tilla si d?mtimi apo vjedhje t? shkaktuara nga aksidenti aksidentale prej 90 dit?sh nga data e blerjes deri n? 1 milion jen n? vit ajo ?sht? e rast?sishme.

 

gjithashtu mund t? shtoni kart?n etj, udh?tojn? njer?z t? preferuar, dhe Ai ?sht? i p?rshtatsh?m p?r njer?z t? till? q? t? punojn? n? m?nyr? aktive. Mbrojtja Shopping edhe n? shqyrtimet jan? vler?suar shum?, reputacioni dhe ka nj? ndjenj? t? siguris? n? dyqan. Sistem i quajtur J depo celular p?r zbritje faturimin e telefonave celular? jan? t? njohura edhe nga shkalla e lart? e k?mbimit. Ngjash?m me sigurimin se, dhe kompensimi ?sht? plus p?r d?met e l?ndimit, kostot e trajtimit s?mundje dhe bagazheve, efekti ?sht? i nj?jt? si sigurimi k?rkohet nga udh?timet jasht? vendit vet?m q? t? ket?.

 

Udh?tar?t jan? t? rekomanduara aplikimi kualifikimi
?sht? menduar t? jet? e aft? t? kontaktit t? njeriut sipas mosh?s telefonit ?sht? 18 vje? ose m? t? vjet?r, ju mund t? regjistroheni nj? student. Duke pasur parasysh gjithashtu se bashku se ?sht? i k?mbyesh?m me pik?n e AKSH dhe JAL, ju thoni se kart? q? ?sht? i p?rshtatsh?m p?r njer?zit q? shkojn? shpesh p?r t? udh?tuar jasht? vendit.

 

n? sht?pi dhe jasht? vendit, p?r sendet e blera n? kart?n R-style, edhe nj? sh?rbim i quajtur mbrojtje pazar p?r t? kompensuar d?min, t? tilla si d?mtimi apo vjedhje t? shkaktuara nga aksidenti aksidentale prej 90 dit?sh nga data e blerjes deri n? 1 milion jen n? vit ajo ?sht? e rast?sishme.

 

gjithashtu mund t? shtoni kart?n etj, udh?tojn? njer?z t? preferuar, dhe Ai ?sht? i p?rshtatsh?m p?r njer?z t? till? q? t? punojn? n? m?nyr? aktive. Mbrojtja Shopping edhe n? shqyrtimet jan? vler?suar shum?, reputacioni dhe ka nj? ndjenj? t? siguris? n? dyqan. Sistem i quajtur J depo celular p?r zbritje faturimin e telefonave celular? jan? t? njohura edhe nga shkalla e lart? e k?mbimit. Line Njer?zit e preferuar dhe, ne jan? t? p?rshtatshme p?r njer?z t? till? q? t? punojn? n? m?nyr? aktive. Mbrojtja Shopping edhe n? shqyrtimet jan? vler?suar shum?, reputacioni dhe ka nj? ndjenj? t? siguris? n? dyqan. Sistem i quajtur J depo celular p?r zbritje faturimin e telefonave celular? jan? t? njohura edhe nga shkalla e lart? e k?mbimit. Line Njer?zit e preferuar dhe, ne jan? t? p?rshtatshme p?r njer?z t? till? q? t? punojn? n? m?nyr? aktive. Mbrojtja Shopping edhe n? shqyrtimet jan? vler?suar shum?, reputacioni dhe ka nj? ndjenj? t? siguris? n? dyqan. Sistem i quajtur J depo celular p?r zbritje faturimin e telefonave celular? jan? t? njohura edhe nga shkalla e lart? e k?mbimit.