Revolverande kredit har antagit ett system f?r att forts?tta att betala ett visst belopp som du anger varje m?nad, snarare ?n att betala f?r enskilda objekt som omg?ngar, varje m?nad under hela m?ngde...

?rlig18%?terbetalningsmetodmed ut f?r att forts?tta att betala p? en linj?rt huvudmannen. Det har antagit sin egen ?terbetalning metod som kallas "Maipei vara ribonukleinsyra". M?natlig betalning, kan...