Saison kort kreditfacilitet | s?som r?nte provision ber?knings, serviceinformation

I Saison kortet, ?ven om du anger en klumpsumma eller delbetalningar ?ver disk, kan du byta till revolverande kredit vid ett senare genom att anv?nda "ribonukleinsyra f?r?ndring". Det ?r ocks? m?jligt att ?ndra endast en del av betalningen av specifikationen, ?r det p? r?tt s?tt med klumpsumma, avbetalning, revolverande kredit i enlighet med storleken p? bekostnad.

 

Ocks? alltid ?r utrustade som "ribonukleinsyra f?rklaringen" ?ven tj?nster som behandlas som revolverande kredit, Genom att anv?nda den h?r tj?nsten beh?ver du inte ?ndras varje g?ng i revolverande kredit. S?som tidpunkten f?r bonus, eftersom n?r det finns utrymme i hush?llet ?r det ocks? m?jligt att "?ka pay full klumpsumma", vilket g?r det l?ttare att kontrollera anv?ndningen av balans och betalningsstatus.
I
Saison kort kreditfacilitet ?r tre kurs
Saison kort har betalningsmetod f?r revolverande kredit varit tre naturligtvis tillg?ngliga. M?natliga belopp fastst?lls i enlighet med den tillg?ngliga balansen ?r en "l?ngsiktig naturligtvis standard kurs", och f?r att st?lla in de m?natliga betalningar p? egen hand "linj?rt kurs".

 

P? l?ng sikt kurs och standardkurs, desto mer anv?nder balans, desto h?gre m?natliga betalningar. Minsta betalning (anv?nd balans 1 yen - 60.000 yen), 3 p? l?ng sikt kurs 000 yen, ?r inst?lld p? fr?n 10000 yen i standarden kursen.

 

leder till att undertrycka den m?natliga b?rda och att anv?nda den l?ngsiktiga naturligtvis, men f?rl?ngde sin minut betalningsperiod. Att komma tog ocks? r?nte kommissionen i enlighet med betalningsperiod revolverande kredit, f?r dem som vill minska betalningarna f?r att betala av, desto mer av standard kursen ?r v?l l?mpad.

 

linj?rt naturligtvis oavsett den tillg?ngliga balansen, det ?r ett s?tt att betala varje m?nad hur mycket pengar som var mina inst?llningar. Betalning kan st?llas in p? 10000 yen fr?n 30.000 yen eller mer.

 

Related | mellersta betalningsmetoder och kursf?r?ndring kreditfacilitet ?r m?jligt? F?rfarande? (General Theory)

 

r?nte kommissionen kommer att ta Hur mycket? F?r r?nteavgifter
Saison kort, det beror p? vilken typ och f?rlopp kortet. Vid normal Saison kort, ?terbetalning real ?rstakt ocks? v?lja kursen ?r "14,52 procent". I Gold Card Saison "9,60 procent" i fallet med standard naturligtvis, n?r det g?ller l?ngtids Naturligtvis kommer linj?rt naturligtvis vara "12,0 procent".

 

?r densamma som den allm?nna kortr?nte uppdrag av ber?kningsmetoden, har ber?knats av "anv?ndning summa pengar × real ?rstakt." Eftersom den verkliga ?rstakt avser r?ntan p? r?ntan till?mpas p? ett ?r, desto kortare ?terbetalningstiden, kommer det att leda till att undertrycka r?ntan provision. Till exempel med hj?lp 100.000 yen i kreditfacilitet normal Saison kort, men kommer att ta en avgift och att betala p? ett ?r "100.000 x 14,52% = 14,250 yen", och att ?terbetala ett halv?r "100.000 x 14,52% ÷ 2 = det kommer att bli att beg? \ 7125. "

 

referens | p? webbplatsen av kreditfacilitet allm?nt intresse (kommissionen), r?ntor

 

Saison kort, eftersom det ?r m?jligt att anv?nda en simulering av ?terbetalning, aggressiv Om du vill veta s?rskilda betalningar l?t oss f?. Det ?r 52 procent". I Gold Card Saison "9,60 procent" i fallet med standard naturligtvis, n?r det g?ller l?ngtids Naturligtvis kommer linj?rt naturligtvis vara "12,0 procent".

 

?r densamma som den allm?nna kortr?nte uppdrag av ber?kningsmetoden, har ber?knats av "anv?ndning summa pengar × real ?rstakt." Eftersom den verkliga ?rstakt avser r?ntan p? r?ntan till?mpas p? ett ?r, desto kortare ?terbetalningstiden, kommer det att leda till att undertrycka r?ntan provision. Till exempel med hj?lp 100.000 yen i kreditfacilitet normal Saison kort, men kommer att ta en avgift och att betala p? ett ?r "100.000 x 14,52% = 14,250 yen", och att ?terbetala ett halv?r "100.000 x 14,52% ÷ 2 = det kommer att bli att beg? \ 7125. "

 

referens | p? webbplatsen av kreditfacilitet allm?nt intresse (kommissionen), r?ntor

 

Saison kort, eftersom det ?r m?jligt att anv?nda en simulering av ?terbetalning, aggressiv Om du vill veta s?rskilda betalningar l?t oss f?. Det ?r 52 procent". I Gold Card Saison "9,60 procent" i fallet med standard naturligtvis, n?r det g?ller l?ngtids Naturligtvis kommer linj?rt naturligtvis vara "12,0 procent".

 

?r densamma som den allm?nna kortr?nte uppdrag av ber?kningsmetoden, har ber?knats av "anv?ndning summa pengar × real ?rstakt." Eftersom den verkliga ?rstakt avser r?ntan p? r?ntan till?mpas p? ett ?r, desto kortare ?terbetalningstiden, kommer det att leda till att undertrycka r?ntan provision. Till exempel med hj?lp 100.000 yen i kreditfacilitet normal Saison kort, men kommer att ta en avgift och att betala p? ett ?r "100.000 x 14,52% = 14,250 yen", och att ?terbetala ett halv?r "100.000 x 14,52% ÷ 2 = det kommer att bli att beg? \ 7125. "

 

referens | p? webbplatsen av kreditfacilitet allm?nt intresse (kommissionen), r?ntor

 

Saison kort, eftersom det ?r m?jligt att anv?nda en simulering av ?terbetalning, aggressiv Om du vill veta s?rskilda betalningar l?t oss f?. Det kommer att bli en avgift p? 125 yen".

 

referens | p? webbplatsen av kreditfacilitet allm?nt intresse (kommissionen), r?ntor

 

Saison kort, eftersom det ?r m?jligt att anv?nda en simulering av ?terbetalning, aggressiv Om du vill veta s?rskilda betalningar l?t oss f?. Det kommer att bli en avgift p? 125 yen".

 

referens | p? webbplatsen av kreditfacilitet allm?nt intresse (kommissionen), r?ntor

 

Saison kort, eftersom det ?r m?jligt att anv?nda en simulering av ?terbetalning, aggressiv Om du vill veta s?rskilda betalningar l?t oss f?.