S?tt i den betalningsmetod och kurs?ndringen av den roterande kredit? F?rfarande?

"Men var gener?s att inr?tta en betalningsbeloppet av revolverande kredit, lite sv?rt v?nde ha ..."
"Nu n?r vi har minskat balansen i revolverande kredit, vill vi ?terbetala med ett litet rum i framtiden."

 

och Om du k?nner kommer ofta. Dessutom, f?r att betala av tidigt ?ven lite i, tror jag i vissa m?nniskor att tro att "Jag vill ?ka den m?natliga utbetalningen (?terbetalas)."

 

s?dana m?nniskor, l?t oss betrakta en f?r?ndring av metoder och kurser betalningar. ?ven om ?terbetalning av kortet i mitten, genom att utf?ra proceduren i det korrekta f?rfarandet, kan du ?ndra betalningsmetod och kurser.

 

Men om du vill ?ndra innan n?sta betalningsdatum, b?r du vara medveten om "date" att varje finansiell institution har st?llts in. ?ven n?r jag klev p? det korrekta f?rfarandet, om tidsfristen hade g?tt, detta kommer inte att ?terspeglas i n?sta utbetalning. D?rf?r, om du vill ?ndra betalningsmetod och kursen ?r, l?t oss b?rja med att kontrollera tidpunkten f?r varje finansiell institution utandning.

 

s?rskilt f?rfarande f?r att ?ndra f?rfarandet?

 

 

betalningss?tt och till?mpning av kurs?ndringar kan g?ras via telefon eller Internet. Eftersom den personliga information som kr?vs i f?rfarandet, l?t oss f?rbereda, s?som specifikation och kontrakt i handen.

 

f?r specifika instruktioner p? Internet kan du se skillnaden lite av en finansiell institution. Om du inte vet hur man g?r detta, ?r det ocks? ett s?tt att v?lja den telefon som kan st?llas direkt till personalen.

 

Dessutom, med avseende p? ?terbetalning av revolverande kredit, kan det klara med samma f?rfarande. Beroende p? de finansiella institutionerna, eftersom det finns ocks? saker som kan ?terbetalas p? samma dag fr?n tie-up ATM, kan det tidigare har bekr?ftats.

 

Related | kreditfacilitet endast kreditkort
relaterade | f?r att g?ra ett kreditkort
nytt kort med en roterande kreditfunktion Personer som anses skarvar, h?nvisas till ovanst?ende sida.

 

I
roterande saldo finns ocks? ett kort som kan vara en ?ndring av delen av revolverande kredit, eftersom balansen s? l?nge de forts?tter att anv?nda inte blir $ 0,00, b?r du se m?nga m?nniskor k?nner ?ngest f?r framtiden f?r den ?terbetalningsplan. En s?dan person ?r, anser att f?r?ndringen fr?n revolverande kredit i omg?ngar.

 

dock inte betyder att kan ?ndras fr?n mitten till omg?ngar p? alla kort. D?rf?r, i h?ndelse av att ta emot ett l?n fr?n konsument finans- och kreditkortsf?retag, om vad som kan ?ndras till n?gon betalningsmetod och kurs p? v?gen, ?r det viktigt att kontrollera i f?rv?g.

 

g?r ocks? en f?rsta fast ?terbetalningsplan, jag vet inte n?r avvikelsen sker i ?terbetalningsplan, till exempel en pl?tslig utgift. En s?dan risk f?ruts?tts, ?r det f?rmodligen ?nskv?rt att v?lja ett finansiellt institut som kan svara p? ?terbetalning, ?ven om f?rskjutning sker i ?terbetalningsplan.