Taunang rate18%paraan ng pagbabayadna may out ng sistema upang magpatuloy na magbayad sa isang straight-line na batayan ang punong-guro. Ito ay nagpatibay sa kanyang sariling paraan ng pagbabayad na t...

Ang credit card, may susunod na buwan lump sum o installment, tulad ng umiikot na kredito sa ilan sa mga paraan ng pagbabayad ngunit, grupo ng paninda at revolving credit ay magdadala sa interes rate ...

Ang revolving credit doon ay isang malaking kalamangan. Dahil ang installment ay magse-set ang mga plano sa pagbabayad nang paisa-isa, mas ang halaga ng shopping, ngunit ay magiging mas malaking buwan...