I-credit olujikelezayo kukho inzuzo enkulu. Ekubeni izavenge uya kumisa isicwangciso yentlawulo ngabanye, kokukhona imali yokuthenga, kodwa kuya kufumaneka intlawulo elikhulu ngenyanga, into yokuba ng...

I-credit olujikelezayo, igama elisemthethweni kuthiwa olujikelezayo, ligama elithetha ukuhlawula njalo. Ngokubanzi, lenzelwe ukuba ahlawule isixa ukuba uzimisele nyanga, kwanokuba ukuthenga iimpahla z...

I-credit card, kukho kwinyanga ezayo esisixa okanye ngezavenge, ezifana olujikelezayo ngetyala nezinye iindlela yentlawulo kodwa, izavenge kunye olujikelezayo ngetyala ziya inzala umdla. Njengokuba ku...